Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM


Adresa: Rudarska 65, Tuzla
Tel.: ++387 (0) 369 428
Fax: ++387 (0) 369 429

 

Zavod za prostorno planiranje i urbanizam vrši stručne i druge poslove iz oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora za potrebe Kantona, koji se odnose na:

 • praćenje stanja i pojava u prostoru u oblasti prostornog planiranja na nivou Kantona;
 • koordinaciju sa domaćim i stranim institucijama i učešće u izradi naučnih projekata i studija o dugoročnom i srednjoročnom razvoju Kantona;
 • koordinaciju i učešće u pripremi i praćenju realizacije projekata razvoja Kantona;
 • usaglašavanje planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona sa planskim dokumentima iz nadležnosti Federacije;
 • koordinaciju pripreme i izrade planskih dokumenata na nivou Kantona;
 • izradu smjernica, planova i programa aktivnosti za izradu planskih dokumenata iz nadležnosti Kantona;
 • nosioca izrade planskih dokumenata i pripremanja propisa koji su sastavni dio planske dokumentacije;
 • stručno-tehničke pripreme za izradu programa mjera i aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru Kantona;
 • pripremu stručnih podloga za izradu propisa i drugih akata iz oblasti prostornog planiranja;
 • uspostavljanje, vođenje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i uređenja Kantona (GIS-a);
 • stručna mišljenja vezano za planske dokumente za potrebe općina sa područja Kantona;
 • učešće u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • izvršavanje poslova koje općine sa teritorije Kantona ugovorom povjere Zavodu;
 • izdavanje stručnih časopisa i publikacija;
 • vršenje i drugih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima ili po zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Najave