Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA


Adresa: Fra Grge Martića 8, Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 320

Fax: ++ 387 (0)35 369 320

e-mail :  uzpvtk@tk.kim.ba


 

Sekretar:  Zdenka Marijanović 

Pomoćnik sekretara za opće, imovinsko-pravne, personalne poslove zajedničkih javnih nabavki , ekonomsko-finansijske poslove: Adnan Hadžić
Pomoćnik sekretara za informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove: Samir Bilajac  
Pomoćnik sekretara za informisanje/informiranje: Mensur Begić

 


Ured vrši zajedničke poslove za potrebe premijera Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog Kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, stručnih, tehničkih i drugih ureda, službi ili tijela koja se osnivaju za njihove potrebe, Kantonalnog pravobranilaštva, Komisije za koncesije, te za potrebe pravosuđa, osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona i ustanova kulture provođenje standardizovanih predmeta nabavki.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa obavlja sljedeće poslove:

 • evidencije o nekretninama Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa, imovine na kojoj isti imaju pravo raspolaganja i korištenja, te preduzimanje drugih radnji, vezanih za pripremu, predlaganje, provedbu i praćenje akata vezanih za upravljanje navedenom imovinom,
 • za potrebe kantonalni organa obavlja poslove centralne pisarnice i vodi glavni depo arhiva,
 • vođenje kadrovskih evidencija, personalne dokumentacije, prijava i odjava zaposlenika, registrovanje organa, izdavanje uvjerenja i sl.,
 • provođenje poslova standardizovanih predmeta nabavki koje su zajednička potreba kantonalnih organa uprave,
 • administrativnog podržavanja i održavanja servisa informatičke, elektronske i uredske opreme i uređaja,
 • pripreme obavještenja za javnost i druge informativne materijale o radu Vlade Kantona i kantonalnih organa, organizuje press konferencije i medijsko praćenje rada Vlade Kantona i kantonalnih organa,
 • održavanja telefonskih centrala i PTT mreže, kontroliše administraciju IP telefonskih brojeva i IP Centrex grupi,
 • provođenja mjera protiv-požarne zaštite,
 • održavanja svih elektro instalacija, vodovoda i centralnog grijanja,
 • organizovanja i posluživanja toplih i hladnih napitaka,
 • čišćenja poslovnog i drugog prostora u kantonalnim organima,
 • evidencije voznog parka sa utroškom goriva i opravke kao i korištenja službenog parking prostora kantonalnih organa i pružanje usluga prevoza po zahtjevu kantonalnih organa,
 • fizičkog obezbjeđenja objekata u kojima su smješteni kantonalni organi uprave.

Uredom rukovodi sekretar, koga postavlja Vlada Tuzlanskog Kantona u skladu sa zakonom.

Sekretar ima dva pomoćnika koji neposredno rukovode organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

  

Unutrašnja organizacija Ureda uređuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji donosi Sekretar Ureda, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona.

Najave