Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

PROSTORNI PLAN TK


KARTA 1-POSTOJEĆE STANJE PROSTORNOG UREĐENJA KARTA 2-INTERAKCIJSKE VEZE I RAZVOJNI KORIDORI KARTA 3-OGRANIČAVAJUĆI FAKTORI RAZVOJA KARTA 4-NAMJENA POVRŠINA KARTA 5-REŽIMI GRAĐENJA KARTA 6-POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE KARTA 7-POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE-UPOTREBNA VRIJEDNOST KARTA 8-ŠUMSKO ZEMLJIŠTE KARTA 9-ŠUMSKO VEGETACIJSKA REONIZACIJA KARTA 10-IZVORIŠTA, ZAŠTITNE ZONE I ZAŠTITNI NASIPI KARTA 11-VODE, VODNE POVRŠINE I VODNA INFRASTRUKTURA KARTA 12-MINERALNE SIROVINE KARTA 13-ENERGETSKA INFRASTRUKTURA KARTA 14-SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA KARTA 15-TELEKOMUNIKACIJE KARTA 16-PRIVREDNE ZONE KARTA 17-INSTITUCIJE ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE KARTA 18-INSTITUCIJE OBRAZOVANJA KARTA 19-INSTITUCIJE KULTURE I FIZIČKE KULTURE KARTA 20-ZAŠTIĆENE POVRŠINE PRIRODNOG NASLIJEĐA KARTA 21-ZAŠTIĆENE POVRŠINE I OBJEKTI KULTURNO-HISTORIJSKOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA KARTA 22-PODRUČJA NAMIJENJENA TURIZMU KARTA 23- ZAGAĐIVAČI POVRŠINSKIH VODA I TLA KARTA 24-KATEGORIZACIJA POVRŠINSKIH VODA KARTA 25-NEPLODNA I DRUGA ZEMLJIŠTA KARTA 26-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA KARTA 27.1-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA BANOVIĆI KARTA 27.2-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA ČELIĆ, OPĆINA SREBRENIK KARTA 27.3-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA DOBOJ ISTOK, OPĆINA GRAČANICA KARTA 27.4-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA GRADAČAC KARTA 27.5-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA KALESIJA, OPĆINA SAPNA, OPĆINA TEOČAK KARTA 27.6-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA KLADANJ KARTA 27.7-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA LUKAVAC KARTA 27.8-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA TUZLA KARTA 27.9-SINTEZNI PRIKAZ KORIŠTENJA PROSTORA-OPĆINA ŽIVINICE KARTA 28-OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA SISTEMA NASELJA KARTA 29-OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA PRIVREDNE JAVNE INFRASTRUKTURE (1.172kB pdf) KARTA 30-OSNOVA PROSTORNOG RAZVOJA OKOLINE

Najave