Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

ODLUKA O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE TK, MINISTARSTAVA, SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA I KANTONALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA


Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 05.08. 2014. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE TUZLANSKOG KANTONA, MINISTARSTAVA, SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA I KANTONALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade TK, ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija

Najave