Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2021-2024


 

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2021 – 2024. I AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2021 – 2024.

 

Korupcija je ozbiljan problem u savremenom svijetu koja je, u različitim oblicima i razmjerama prisutna svugdje, pa i u ekonomski snažnim, demokratskim i organiziranim državama. Faktori koji utiču na stanje i razmjere korupcije raznovrsni su, poput historijskih, društvenih, kulturoloških i političkih, stoga su i posljedice korupcije u životu običnoga građanina i cjelokupnoga društva mnogobrojne i teške.


Korupcija predstavlja posebnu opasnost za države u tranziciji, u kojima demokratski, institucionalni i vrijednosni sistemi još nisu dovoljno izgrađeni. U takvim državama, neadekvatni pravni i politički mehanizmi ne pružaju dovoljno garancija za efikasnu kontrolu raspolaganja javnim ovlaštenjima, te njihova zloupotreba, zapravo, predstavlja korupciju. Bosna i Hercegovina, kao tranzicijska zemlja, u posljednje vrijeme preduzima određene sistematske aktivnosti na suprotstavljanju takvim zloupotrebama. Tuzlanski kanton, kao administrativno područje unutar Federacije Bosne i Hercegovine,te demografski najbrojniji kanton, svakako je izložen korupcijskim rizicima kao i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine. Potvrđeno je na osnovu relevantnih istraživanja (poput redovnihizvještaja indeksa Percepcije korupcije Transparency International-a) da države savisokim demokratskim standardima i ekonomsko razvijene države imaju nizak stepen zastupljenosti korupcije u svom društvu.

S tim u vezi, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, obavljajući aktivnosti iz svoje nadležnosti, sačinio je prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina, kao i prateći Akcioni plan za njeno provođenje, te je Vlada Tuzlanskog kantona Strategiju i prateći Akcioni plan usvojila kao svoje opredjeljenje. Strategija je zasnovana na izvještajima o provođenju prethodnog strateškog okvira za borbu protiv korupcije, različitih anketa koje su provođene unutar samih institucija u Tuzlanskom kantonu, ali i naučenih lekcija u provođenju prethodnih antikorupcijskih politika u Kantonu. Analiza koju jeproveo Tim je uočila da je u potpunosti provedeno oko 30% aktivnosti, i da su se te aktivnosti odnosile na one gdje je upravo Tim bio zadužen za njihovu provedbu. U skladu sa Zakonomo Agenciji za sprečavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 103/09 i 58/13), Strategija za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona za period 2021-2024. godina, usklađena je sa općim principima i standardima Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2021-2024.godina. U ovoj Strategiji u obzir je uzeta i rodna perspektiva korupcije, te gramatička terminologija korišćenja muškog ili ženskog spola podrazumijeva uključivanje oba spola.

Najave