Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Uskoro mobilna aplikacija za prijavu nelegalnih aktivnosti u šumama u TK

13.11.2023

MPSV potpisivanje memoranduma 01 13 11 2023

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK danas je potpisan Memorandum o saradnji sa Inicijativom za šumarstvo i okoliš – FEA, a u okviru Projekta „Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana - Faza II“. Kako je istaknuto, radi se o omogućavanju građanima Tuzlanskog i drugih kantona da putem mobilne aplikacije prijave nelegalne aktivnosti u državnim šumama u Tuzlanskom kantonu. U okviru prve faze i prvog dijela ovog projekta ovo mogućnost dobili su građani Sarajevskog i Zeničko – dobojskog kantona, a sada se radi na proširivanju obuhvata aplikacije „Čuvajmo šume“. 
„Šume su jedan od naših najznačajnijih prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini i kao takve moramo ih staviti u prioritet zaštite. Mi smo jedan od 7 kantona potpisnika ovog memoranduma i u preostalog fazi očekujem da će ga potpisati i ostali kantoni. Ova aplikacija je namijenjena građanima, tako da oni, sa svojih telefona, direktno mogu, ukoliko uoče bilo kakve ilegalne aktivnosti u šumama Tuzlanskog kantona, to i prijaviti. Vlada TK je i na svaki mogući način opredijeljena za zaštitu naših šuma. Ova današnja aktivnost i potpisivanje memoranduma pokazatelj su naše spremnosti da i građanima pružimo mogućnost da aktivno daju svoj doprinos zaštiti. Kroz izmjene Budžeta nedavno smo dodijelili i dodatnih 143.524 KM za pošumljavanje i aktivnosti pošumljavanja već su uveliko u toku“, kazao je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahija Ahmetović najavljujući da će mobilna aplikacija biti uskoro dostupna za preuzimanje sa Apple i Play store-a.
„Radi se o projektu koji se implementira u okviru USAID-ovog programa Podrška građanima u borbi protiv korupcije. U okviru ove, druge faze i građani Tuzlanskog kantona će vrlo brzo, putem mobilne aplikacije „Čuvajmo šume“ moći prijavljivati sve ono za šta sumnjaju ili znaju  da su ilegalne aktivnosti u šumama. To vrlo brzo je ovaj mjesec, ali ćemo tačan datum kada će aplikacija biti dostupna objaviti naknadno“ kazala je u ime Inicijative za šumarstvo i okoliš – FEA Lejla Hukić, te dodala da se u ovoj drugoj fazi u projekat uključuju Tuzlanski, Srednjobosanski, Unsko – sanski i Hercegovačko – neretvanski kanton. 
„U okviru prve faze već imamo značajan broj anonimnih prijava i prema tome smatramo da je ona polučila značajne rezultate. Osim ilegalne štete građani imaju prijaviti i druge nelegalne aktivnosti, kao što su ilegalna gradnja na državnom šumskom zemljištu, bespravno odlaganje otpada na državnom šumskom zemljištu ili slično“, zaključila je Hukić.
Ministar Ahmetović je također danas podsjetio da je Vlada Tuzlanskog kantona pokrenula značajan ekološki projekat pošumljavanja, a upravo u cilju povećavanja šumskog fonda. 
„Sadnjom 4.000 sadnica bagrema, prošle sedmice smo, započeli veliku akciju pošumljavanja u Tuzlanskom kantonu. U okviru ove aktivnosti Šuma TK, predviđene Planom gospodarenja šumama u 2023. godini, zasadit će se ukupno 223.577 četinarskih i liščarskih sadnica, na oko 300 lokacija u ukupnoj površini nešto većoj od 95 hektara. Ukupna vrijednost izuzetno značajnog ekološkog projekta u Tuzlanskom kantonu je nešto veća od 340.000 KM, a Vlada Tuzlanskog kantona ga sufinansira sa 143.524 KM“, zaključio je Ahmetović.

MPSV potpisivanje memoranduma 02 13 11 2023