Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

Uprava policije MUP TK – Održan prošireni kolegij direktora Uprave policije

07.02.2024

Dana, 7.2.2024.godine u prostorijama MUP TK-a u Tuzli, održan je radni sastanak proširenog kolegija direktora Uprave policije MUP TK-a Dževada Kormana sa načelnicima Sektora kriminalističke policije, Sektora uniformisane policije, Jedinice za profesionalne standarde i policijskih uprava.

 

Na sastanku je, u skladu s utvrđenim dnevnim redom, razmatrana analiza stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – decembar 2023.godine i mjesec januar 2024.godine, koje je nakon prezentiranih podataka i razmatranja statističkih pokazatelja ocijenjeno zadovoljavajućim po svim segmentima sigurnosti. Analizom prezentovanih statističkih podataka stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za izvještajni period januar-decembar 2023. godine u odnosu na uporedni period 2022.godine, evidentno je smanjenje ukupnog broja krivičnih djela, kao i smanjenje prekršaja u oblasti javnog reda i mira. Stanje u saobraćaju karakteriše blagi porast broja saobraćajnih nezgoda, dok je broj poginulih lica na istom nivou u odnosu na posmatrani period prošle godine.

Takođe, na kolegiju je razmatrano aktuelno stanje sigurnosti  na području nadležnosti Uprave policije MUP TK-a, s osvrtom na aktivnosti  koje se preduzimaju u odnosu na sigurnosno interesantne događaje.

Ovom prilikom,  direktor Uprave policije upoznao je prisutne sa zaključcima sastanka Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara/direktora Uprava policija kantonalnih MUP-ova, održanog 23. i 24.01.2024.godine u Ljubuškom.

Nakon izvršene analize i razmatranja aktuelnih pitanja i prioriteta, usaglašeni su zaključci i buduće aktivnosti Uprave policije MUP TK-a, koje imaju za cilj očuvanje i unapređenje stanja sigurnosti na području Tuzlanskog kantona.