Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 29. redovna sjednica Vlade TK

16.07.2021

Vlada 16 07 2021S tim u vezi Vlada je danas zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona da u narednom periodu od najmanje 3 do 5 godina, svake godine od sredstava iz ekoloških naknada izdvoji do 10% ukupno planiranih sredstava iz ekoloških naknada za investicije u povećanju energijske efikasnosti u stambenom sektoru.

S tim u vezi zatraženo je da Ministarstvo izradi novi mehanizam finansiranja mjera energijske efikasnosti u stambenom sektoru, što podrazumijeva način finansiranja, kriterije za dodjelu sredstava, praćenje i verifikaciju rezultata, te ostale segmente neophodne za kvalitetnu implementaciju programa povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas izrazila spremnost za učešće u Projektu „Energijska efikasnost u javnim objektima", kojeg realizira Federacija Bosne i Hercegovine, a finansiran je sredstvima Njemačke razvojne banke (KfW), a čiji je cilj energetski efikasna obnova i modernizacija javnih objekata u oblasti obrazovanja. Tuzlanski kanton je ušao u uži krug za realizaciju ovih sredstava, te je danas zaduženo Ministarstvo finansija da u saradnji sa nadležnim ministarstvima obavi dodatnu analizu, te nakon toga izvrši odabir 5 objekata koji u prioritetu trebaju biti uvršteni na Listu projekata, da ih dostavi Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Naredbe i preporuke na snazi i narednih 14 dana
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čime postojeće naredbe i preporuke ostaju na snazi i u narednih 14 dana. U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH moguće je i organiziranje većih skupova uz posebno definirane uvjete: posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa ne starijeg od 48 sati, potvrda o prebolovanom Covid-19 ne starija od 6 mjeseci ili potvrda o završenoj vakcinaciji. Dozvoljeno je održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, na kojima može prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da sudionici imaju: negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji. U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH dozvoljava se i prisustvo gledalaca na profesionalnim sportskim takmičenjima na otvorenom, uz uvjet korištenja maksimalno do 30 procenata kapaciteta stadiona, ali ne više od 500 osoba po tribini, pri čemu osobe na tribinama moraju nositi maske.

Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra. Nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra.

U veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču, a bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.

Dozvoljavaju se posjete domovima za stara i iznemogla lica na području Tuzlanskog kantona.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se nastavak aktivnosti u smislu kontrole provedbe donesenih naredbi.

Ugostiteljskim objektima se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

Ova Naredba se primjenjuje od 17. do 30. jula ove godine.

Ostale odluke
S ciljem podrške projektima Kantonalne privredne komore, a time i privrednicima Tuzlanskog kantona, Vlada je danas Komori odobrila ukupno 20.000,00 KM, od ovog iznosa, za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2021. godinu je odobreno 15.000,00 KM, dok je za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona odobreno 5.000,00 KM.

Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu čime se na mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.

Shodno posljednjim izmjenama planova robnih rezervi Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela odobrila kupovinu 32.233 kg riže - okruglo zrno za potrebe kantonalnih robnih rezervi.

Na danas održanoj sjednici utvrđen je koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juli 2020. godine u iznosu 1,00. Podsjećamo, novčana egzistencijalna naknada je mjesečna novčana naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima koja se dodjeljuje pod uslovima i na način propisan Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. Također je utvrđeno da osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade ostane nepromijenjena i da i u periodu jul – septembar iznosi 4.00 KM.

Vlada je, na danas održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2021/22. godinu na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

Zbog promjene žiro-računa u Federalnom zavodu za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO/MIO), Vlada je danas izmijenila Odluku o odobravanju 96.081,03 KM za socijalno zbrinjavanje - uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko invalidskog osiguranja zaposlenicima koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost za razrješenje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju, privremeno imenovala člana Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, te imenovala predsjednika privremenog Školskog odbora JU OŠ „Sladna" Sladna Srebrenik.