Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Informacije sa sjednica

Održana 26. redovna sjednica Vlade TK

01.07.2021


Udruženje roditelja djece/osoba sa autizmom (URDOSA) Tuzla je zatražilo od Ministarstva saglasnost od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za organiziranje i realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom. Tim tragom, Vlada je osigurala nedostajuća sredstava za angažman defektologa i saradnika potrebnih za realizaciju odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana, te omogućila realizaciju ovih aktivnosti, te zadužila v.d. direktora Zavoda za realizaciju ove odluke.

Istovremeno treba naglasiti da Vlada vodi intenzivne aktivnosti na dovršetku izgradnje i zvaničnom otvorenju Centra za autizam. Do sada je uz donatorskih 316.000 KM, Vlada izdvojila više od 700.000 KM za izgradnju objekta, čime se ukupna investicija procjenjuje na više od 1 milion KM. Uz ova materijalna ulaganja Vlada i resorno ministarstvo privode kraju izradu Zakona o osnivanju JU Centar za autizam, čime će se stvoriti preduslovi za početak rada ove ustanove.

Zbog COVID-a tokom 2020. godine broj dolazaka turista u TK manji za 56,15%
Vlada je prihvatila Informaciju o stanju turističko –ugostiteljske djelatnosti u TK za 2020.godinu. Sa aspekta turističke djelatnosti, 2020.godine se smatra godinom pogubnom za turizam. Neke zemlje su se u potpunosti izgubile sa turističkih mapa, dok veći dio zemalja intenzivno radi na osmišljavanju potpuno novih strategija koje trebaju da osiguraju preživljavanje ove djelatnosti i postupno vraćanje ove djelatnosti na puteve kojim se kretala u prošlosti. U BiH je zabilježen pad broj dolazaka od 69,65%. Evidentirani dolasci domaćih turista bilježe pad od 31,82%, dok je kod dolaska inostranih turista zabilježen pad od čak 83,64%. Tuzlanski kanton, za razliku od sveukupne slike u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, u 2020.godini bilježi malo blaži pad broja dolazaka. Broj dolazaka turista, koji je zabilježen u našim smještajnim objektima je, u odnosu na 2019.godinu, manji za 56,15%. Ohrabruje činjenica da je pad broja noćenja u Tuzlanskom kantonu značajnije niži od pada broja noćenja na nivou Federacije BiH i BiH. Broj noćenja domaćih posjetilaca bilježi pad od 40,92%, dok broj noćenja stranih posjetilaca bilježi pad od 66,10%. Broj zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu manji je za 7,66% manje u odnosu na 2019. godinu, Obzirom na specifičnost djelatnosti turizma i ugostiteljstva i ogroman negativan utjecaj pandemije na ovu djelatnost ovaj pad zaposlenosti je ispod očekivanih vrijednosti. Bez obzira na negativne rezultate iskazane u 2020.godini, na području Tuzlanskog kantona, moramo biti zadovoljni, posebno imajući u vidu da su negativni trendovi niži u odnosu na nivoe Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine.

Raspodjela vakcina doniranih Tuzlanskom kantonu
Vlada je danas zatražila od JZU Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona da vakcine iz kontingenta donacije republike Srbije za Tuzlanski kanton, a koje će ostati neraspoređene nakon obezbjeđivanja vakcina za ranije definisane kategorije, rasporedi dodatno na studente treće i četvrte godine Medicinskog, Farmaceutskog i Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pripadnike sudske policije, zaposlenike u matičnim uredima gradova i općina, pripadnike službe civilne zaštite, kao i zaposlene u ustanovama koje se bave radovima oko preminulih osoba. Ukoliko i nakon zadovoljenja zahtjeva navedenih zainteresiranih strana ostane neraspoređenih vakcina, ostatak vakcina rasporediti će se na kronične bolesnike mlađe od 60 godina. Podsjećamo prethodno je utvrđeno da su prioritetne kategorije za vakcinaciju iz ovog kontingenta uposlenici MUP-a, Uprave policije, zaposlenici obrazovnih ustanova, uposlenici u inspekcijskim službama, vatrogasci, medijski radnici, veterinari, studenti medicine, kao i pripadnici drugih prioritetnih grupa.

Vlada je danas donijela Naredbu kojom su usvojene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi u periodu važenja ove Naredbe. U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH moguće je organiziranje većih skupova uz posebno definirane uvjete: posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa ne starijeg od 48 sati, potvrda o prebolovanom Covid-19 ne starija od 6 mjeseci ili potvrda o završenoj vakcinaciji. Dozvoljeno je održavanje i kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, na kojima može prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da sudionici imaju: negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji. U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH dozvoljava se prisustvo gledalaca na profesionalnim sportskim takmičenjima na otvorenom, uz uvjet korištenja maksimalno do 30 procenata kapaciteta stadiona, ali ne više od 500 osoba po tribini. Osobe na tribinama moraju nositi maske. Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra. Nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra. U veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima koji definiraju prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču, a bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača. Dozvoljavaju se posjete domovima za stara i iznemogla lica na području Tuzlanskog kantona. Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se nastavak aktivnosti u smislu kontrole provedbe donesenih naredbi, a ugostiteljskim objektima se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Ova Naredba se primjenjuje od 01.07.2021. godine, a važi do 16.07. 2021. godine.

U 2020. primjetan trend smanjenja broja djece u svim porodičnim oblicima zaštite
Vlada je danas prihvatila Analizu stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera. U 2020. godini u našem kantonu je evidentirano ukupno 163 djece bez roditeljskog staranja. Najviše je djece čiji su roditelji spriječeni da vrše roditeljsku dužnost (74), zatim djece napuštene od strane roditelja (39), bez oba roditelja je 35-oro djece, lišeni roditeljskog prava su roditelji od 14 -oro djece, dok je samo jedno dijete nepoznatih roditelja. Zapažen je i trend smanjenja broja djece u svim porodičnim oblicima zaštite. Mogući razlozi su odrastanje djece i izlazak iz sistema socijalne zaštite djece koja su zbog ratnih zbivanja ostala bez roditelja, ali i trend pada nataliteta i odlazak porodica u treće zemlje, navodi se u Analizi koja pokazuje i da je u prošloj godini za 169-oro djece doneseno rješenje o stavljanju pod starateljstvo, što je umanjenje u odnosu na 2019. godinu. Još uvijek najveći problem predstavlja kadrovska neosposobljenost centara za socijalni rad i nemogućnost stručnih radnika da odgovore savremenim standardima i procedurama rada u ovoj oblasti. Najveći broj staratelja angažovan je iz bliže rodbine djece, ali su u velikom broju slučajeva staratelji i stručni radnici iz centara za socijalni rad kojima su ovo dodatne obaveze i odgovornosti. U nekim slučajevima socijalni radnici su preuzeli ulogu staratelja za desetine djece. U TK u 2020. godini je usvojeno samo četvoro djece, a u prethodnom periodu prosječno je dugoročno usvajano 5-8 djece u toku jedne kalendarske godine. Pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu u 2020. godini ostvarilo je 77-oro djece. Centar za socijalni rad Tuzla ima najveći broj djece na smještaju u hraniteljskim porodicama (55) dok ostalih sedam centara za socijalni rad imaju ukupno 22 djece koja su smještena u hraniteljske porodice. Također, pet centara nemaju djecu na smještaju u hraniteljskim porodicama ali imaju hraniteljske porodice u koje su smještena djeca iz drugih općina. Većinom se radi o srodničkim porodicama koje pružaju tradicionalnu vrstu hraniteljstva. Značajno je istaći da raste broj nesrodničkih hraniteljskih porodica, i da je oko 30% djece ostvarilo pravo na specijaliziranu vrstu hraniteljstva, a što je rezultat aktivnog pristupa razvoju hraniteljstva u TK.

U Analizi se navodi i da je proces transformacije Doma u zastoju zbog čega je neophodno da svi partneri na projektu, a posebno menadžment Doma, uz podršku Vlade TK intenziviraju aktivnosti na okončanju ovog projekta. Osnovni preduslov za unapređenje rada i pružanje novih usluga je kadrovsko jačanje Doma sa dodatnim stručnim zaposlenicima kao što su socijalni radnici, socijalni pedagozi i psiholozi.

Ostale odluke
Na današnjoj sjednici Vlada je sa escrow računa, namjenskih sredstva ostvarenih od privatizacije, odobrila 96.081,03 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za penzijsko invalidskog osiguranja zaposlenicima koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali su bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Radi se o realizaciji „Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla". Navedenim sredstvima bit će uplaćeni obračunati, a ranije neuplaćeni doprinosi za penzijsko – invalidsko osiguranje za 13 radnika Fabrike obuće „Aida" d.d. Tuzla u stečaju. U skladu sa ovom odlukom Vlada je danas dala i nalog za prijenos sredstava za namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020.godini. Tokom 2020.godine, na području Tuzlanskog kantona u 2020.godini bilo je registrirano 5.805 poslovnih subjekata je iz oblasti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, te trgovine predmetima za ličnu upotrebu u domaćinstvu, što je više od četvrtine od ukupnog broja registriranih firmi u Kantonu. Za razliku od prethodnih godina, u 2020.godini evidentan je blagi pad novootvorenih pravnih i fizičkih lica u oblasti trgovine. Uzrok tome možemo tražiti u pojavi pandemije COVID-19, povećanoj koncentraciji prometa u velikim tržnim centrima te pojavi velikog broja on-line trgovina putem interneta i društvenih mreža. Od ukupnog broja zaposlenih, u trgovini je bilo 17.661 što je za 394 osobe manje odnosno 2,18% manje u odnosu na prosjek 2019. godine. Prosječna neto plaća ostvarena u trgovini u 2020. godini u iznosu od 626,00KM, viša je za 4,86% u odnosu na prosječnu neto plaću u trgovini u 2019. godini Ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2020. godini iznosila je 1.671.315.000,00KM, što je manje za 6,72% u odnosu na 2019. godinu. Najviše robe izvezeno je u Austriju, Njemačku, Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, Nizozemsku, Mađarsku, Sjevernu Makedoniju, Francusku, respektivno. Najveći procentualni rast izvoza u 2020. godini bilježi kategorija „hrana i žive životinje" za 9,88%, te kategorija „hemijski proizvodi" 3,43%, kao i „mašine/strojevi i transportna sredstva" 2,02%. Privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu tokom 2020.godine uvezli su robe u vrijednosti 1.871.497.000,00KM, što je za 12,64% manje nego u 2019.godine, kada smo imali uvoz od 2.142.316.000,00 KM. Na područje Tuzlanskog kantona najviše se uvozilo robe iz Njemačke, Austrije, Turske, SAD, Italije, Kine, Srbije , Hrvatske, Mađarske, Slovenije, respektivno. U 2020. godini najviše je porastao uvoz iz Austrije i to za 13,41 % a zatim iz Hrvatske 2,68%. Ukupan izvoz firmi Tuzlanskog kantona u 2020. godini iznosio je 1.671.315.000,00 KM, a uvoz 1.871.497.000,00 KM pa je spoljnotrgovinski deficit u 2020. godini iznosio 200.182.000,00 KM. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 89%.

Vlada je danas dala prethodne saglasnosti na odluke senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija" Tuzla i Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o utvrđivanju konačnih brojeva i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prve studijske godine na ovim visokim školama. Radi se o revidiranim odlukama senata u skladu sa prethodnim Zaključkom Vlade TK.

Također, Vlada je danas utvrdila da će visina naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) zaposlenim u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora za budžetsku 2021. godinu iznositi 480,50 KM, izuzev za nosioce pravosudnih funkcija, za koje je visina regresa utvrđena odredbama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S obzirom da je Grad Gradačac izvršio povrat sredstava koje su mu ranije, po modelu javno - privatnog partnerstva, odobrena kao podrška u pripremi projekta „Izgradnja bazena i smještajnih kapaciteta u Gradačcu", Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva privrede o isknjižavanju sredstava na potrošačkoj jedinici Tekući transferi drugim nivoima vlasti.

Također, Vlada je prihvatila i tekst odgovora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Preporuku Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine povodom prigovora na konačno imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla. U odgovoru se navodi da je Ministarstvo ispoštovalo sve procedure u skladu sa propisima i ni u kom pogledu nije bilo diskriminacije kandidata niti dovođenja u neravnopravan položaj u konkursnoj proceduri za imenovanje direktora Zavoda. Ispoštovani su svi principi i procedure propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i Odlukom o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe, počevši od utvrđivanja i objavljivanja teksta Javnog konkursa, preko rada Komisije, pa do konačnog imenovanja od strane Vlade Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za razrješenje dužnosti direktora, izvršnog direktora za razvoj i marketing, izvršnog direktora za finansije i komercijalne poslove Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., kao i za imenovanje vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla", do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do šest mjeseci. Također, Vlada je privremeno imenovala Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, na period najduže do 90 dana, te razriješila i privremeno imenovala člana privremenog Školskog odbora JU OŠ „Lukavac Grad" Lukavac.