Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo obrazovanja i nauke

Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila

18.03.2024

Na osnovu člana 2. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  broj 15/07 i 41/07), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona  r a s p i s u j e

Javni poziv za prijavu kandidata za sticanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila 

Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju u zatvorenoj koverti, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, Fra Grge Martića 8, Tuzla, 75 000 Tuzla (Pisarnica zajedničkih organa Vlade TK) sa naznakom “Prijava na Javni poziv za  sticanje zvanja vozača – instruktora motornih vozila” najkasnije 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu. Na prijavnom obrascu obavezno upisati kontakt telefon kandidata.