Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

FMERI objavilo Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda za 2023. godinu

10.10.2023

 

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je objavljen Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu, imaju privatna privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21).

Korisnik kreditnih sredstava po ovom Javnom pozivu može biti privredno društvo iz oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume i plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala, odnosno privredno društvo kome je prema KD BiH 2010 glavna šifra djelatnosti (djelatnost koju pravno lice pretežno obavlja) dodijeljena od nadležnog Zavoda za statistiku, iz područja C-Prerađivačka industrija, izuzev oblasti:

-          10 (Proizvodnja prehrambenih proizvoda);

-          11 (Proizvodnja pića);

-          12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda),

i iz područja E-Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, izuzev oblasti:

-          36 (Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom);

-          37 (Uklanjanje otpadnih voda);

-          39 (Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti upravljanja otpadom.

 

Dakle, sredstva će se dodjeljivati sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

-          Metalna, elektro i automobilska industrija,

-          Industrija građevinskog materijala i nemetala,

-          Drvna, papirna i grafička industrija,

-          Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće,

-          Hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike i

-          Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala,

 

Više informacija o uslovima za učešće i svu prateću dokumentaciju možete preuzeti putem sljedećeg linka Kreditna sredstva 2023 | FMERI.gov.ba