Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Javni poziv i prijava za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja

17.11.2023

U cilju pripreme programa stručnog usavrašavanja za 2024. godinu Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je objavu Javnog poziva za sticanje statusa realizatora (predavača) u okviru:

a) općeg programa stručnog usavršavanja.

b) posebnog programa stručnog usavršavanja.

c) programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave.

d) programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike. 

Prijava na javni poziv dostupna je u on-line formatu na TMS (Training Management Platform) platformi Agencije, a što je precizirano u sadržaju javnog poziva

Krajnji rok za prijavu je 01.12.2023. godine.

Link poziva:

  1. Javni poziv i prijava za sticanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja