Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JU Direkcija regionalnih cesta

Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme

05.10.2023

Broj: 02-30-70-4/23

Datum: 02.10.2023. godine. 

Na osnovu člana 32. Zakona o radu „Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18, 23/20, 103/21 i 44/22), člana 4. stav (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („ Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 8. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj 01-04-1-408-6/21 od 21.12.2021. godine, Odluke o potrebi prijema pripravnika na određeno vrijeme broj 02-30-70/23 od 16.02.2023. godine, Odluke o dopuni Odluke o potrebi prijema pripravnika na određeno vrijeme broj 02-30-70-3/23 od 29.08.2023. godine, Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-003497-1/23 od 06.09.2023. godine,  direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

 

J A V N I   O G L A S

za prijem pripravnika na određeno vrijeme 

I 

Javni oglas se raspisuje za radno mjesto 

Pripravnik - Saradnik za tehničke poslove, VSS-VII stepen, završen tehnički fakultet, 240 ECTS - 1 (jedan) izvršilac

Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme