Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Održana 16. vanredna sjednica Vlade TK

11.08.2023

Jednokratna pomoć za penzionere uz avgustovsku penziju

 

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom je ovlastila ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadila Alića da potpiše Sporazum sa Federalnim zavodom PIO/MIO Mostar o isplati jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom u iznosu od po 100 KM. Prema Zakonu o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu  predviđena sredstva za realizaciju jednokratne novčane pomoći penzionerima sa područja Tuzlanskog kantona rasporedit će se na osnovu odluke resornog ministarstva na koju saglasnost daje Vlada TK i Sporazuma potpisanog između ovog Ministarstva i FZ PIO/MIO Mostar. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM koju će dodijeliti Vlada TK ostvaruju penzioneri sa mjestom prebivališta na području Tuzlanskog kantona a koji primaju lične ili porodične penzije i čija ukupna penzijska primanja ne prelaze iznos od 538,27 KM. Federalni zavod PIO/MIO Kantonalna administrativna služba Tuzla će bez naknade, nakon uplate finansijskih sredstava izvršiti prenos sredstava u pojedinačnom iznosu od 100 KM penzionerima uz isplatu redovne penzije za avgust 2023. godine. Ukupan broj primalaca jednokratne pomoći, utvrđen od strane Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar i dostavljen Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, je 37.170 penzionera.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o prijenosu sredstava Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar u iznosu od 3.717.000 KM za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po stotinu KM za penzionere sa područja Tuzlanskog

kantona sa najnižom penzijom.

 

Privremeno rješenje do zaključenja ugovora sa Federalnom vladom

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla u skladu sa današnjom Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona. U odluci Skupštine stoji da se daje ovlaštenje Vladi Tuzlanskog kantona da, na prijedlog Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, a u vezi sa
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, uz primjenu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine privremeno imenuje Upravni odbor JZU UKC Tuzla, do konačnog dogovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine u vezi suosnivačkih prava, a najduže tri mjeseca.

Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona, kao jedinog upisanog osnivača JZU UKC Tuzla, podržani su stavovi Vlade TK te utvrđeno da zakonodavni organ Tuzlanskog kantona ne prihvata nezakonite akte Vlade Federacije BiH o razrješenju i privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU UKC Tuzla. Skupština Tuzlanskog kantona pozvala je Vladu Federacije BiH da se hitno započnu razgovori o iznalaženju pravno utemeljenih rješenja po pitanju rada i egzistiranja JZU UKC Tuzla, kao univerzitetske kantonalne bolnice, kao i zaključenja Ugovora o međusobnom regulisanju osnivačkih prava, obaveza i odgovornosti, što je u obostranom interesu, u interesu građana Bosne i Hercegovine, a posebno građana TK. Prema Zaključku Skupštine TK, neophodno je da Vlada Tuzlanskog kantona hitno, na prijedlog Ministarstva zdravstva TK, privremeno imenuje Upravni odbor JZU UKC Tuzla, uz shodnu primjenu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine a u cilju obezbjeđenja društvene brige za zdravlje stanovništva, kao i zaštite imovine i interesa i građana Tuzlanskog kantona.