Održana vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je, zbog neophodnosti hitnog donošenja odluke, dala saglasnost na Odluku o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli, te je imenovala članove komisija za kadrovska i administrativna pitanja Vlade TK.

Opširnije...

Održana 53. redovna sjednica Vlade TK

U skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskh sredstava, kojeg je donijela na prošlosedmičnoj sjednici, Vlada je danas odobrila 70.000,00 KM Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta SODA SO Tuzla, kao i 7.000,00 KM za reviziju Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta SODA SO Tuzla.

Opširnije...

Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

1,2 miliona KM za uvezivanje radnog staža, subvenciju kamata i rad Agencije za privatizaciju
Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH. Ovim Programom planirana je raspodjela ukupno 1,2 miliona KM.

Opširnije...

Održana 51. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen program rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2023.godinu
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila program svog rada u tekućoj godini. Ono što se može izdvojiti jeste planirana implementacija sistemskog i regulatornog okvira za borbu protiv korupcije, čime će Vlada Tuzlanskog kantona jasno pokazati da za borbu protiv korupcije postoji njena čvrsta politička opredijeljenost.

Opširnije...

Održana 50. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđeni uslovi i kriteriji za odabir korisnika donacija za podršku povratku
Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka za 2023. godinu. Radi se o podršci Vlade Tuzlanskog kantona povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Bosne i Hercegovine, odnosno, izbjeglih osoba iz Bosne i Hercegovine, a vratila se u svoja prijeratna mjesta prebivališta na području 13 opština entiteta Republika Srpska, a koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.

Opširnije...

Održana 49. redovna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan sanacije gubitaka u poslovanju Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla. Kako se iz dokumenta vidi, od 2017. do 2021. godine Zavod je bilježio kontinuiran pad prihoda, što se stabiliziralo tek u 2022. godini, te u iskazanim projekcijama za tekuću godinu.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv