Saziv 52. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
52. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 14.03.2023. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 50. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje" na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu);
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. Razmatranje Izvještaja o zdravstvenom stanju životinja i radu veterinarskih organizacija na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Kladanj sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava za 2023.godinu;
Obrađivač: Premijer i korisnici sredstava


13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju donacija i transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za dvije osnovne škole na području Tuzlanskog kantona (2 odluke)
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli između Ministarstva finansija i Vlade Tuzlanskog kantona u korist pozicije „Troškovi manifestacija"
Obrađivač: Ministarstvo finansija


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv