Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade TK, ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija

 

Na osnovu članova 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 05.08. 2014. godine, d o n o s i

 

O D L U K U
O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE TUZLANSKOG KANTONA, MINISTARSTAVA, SAMOSTALNIH KANTONALNIH UPRAVA I KANTONALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv