URED PREMIJERA


Adresa: Rudarska 65., 
Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 301

Fax: ++ 387 (0)35 369 306
e-mail :
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


SEKRETAR UREDA PREMIJERA: Velida Mujkić

 

Ured obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti Premijera Tuzlanskog kantona  koji se naročito odnose na sprovođenje politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova, predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa, podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu FBiH radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona, amandman na Ustav Kantona, predloženi ili usvojeni kantonalni zakon, predloženi ili usvojeni propis kojeg donosi organ kantonalne, općinske ili gradske vlasti u skladu sa Ustavom FBiH, predsjedavanje i rukovođenje radom Vlade, saradnja sa organima izvršne vlasti na svim nivoima, te izvršavanje poslova koje  Premijeru povjeri Skupština Kantona.


Ured planira aktivnosti Premijera, saziva i priprema sastanke Premijera i izrađuje bilješke sa tih sastanaka, priprema stručne i analitičke materijale za potrebe Premijera, obavlja stručnu obradu materijala za sudjelovanje Premijera u radu Vlade, obavlja direktnu komunikaciju sa građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta) za potrebe Premijera i druge stručne, analitičke, protokolarne i administrativne poslove za potrebe Premijera.


Ured Premijera sarađuje sa odgovarajućim državnim organima, organima Federacije Bosne i  Hercegovine, Službom Skupštine, uredima i službama Vlade Kantona i drugim kantonalnim i općinskim organima, službama za upravu i institucijama.


Ured ima sekretara Ureda koga na prijedlog Premijera postavlja Vlada u skladu sa Zakonom.


Sekretar Ureda upravlja radom Ureda i za svoj rad odgovara Premijeru i Vladi.


U okviru Ureda za obavljanje savjetodavnih poslova, Premijer imenuje savjetnike.


Savjetnici u skladu sa odlukom o imenovanju odgovaraju Premijeru za praćenje stanja i izradu prijedloga djelovanja u određenom im području rada.


Savjetnici Premijera sa sekretarom Ureda koordiniraju svoje djelovanje i pružaju stručnu pomoć.


Broj savjetnika utvrđuje Premijer.

 


Adresa: Rudarska 65., 
Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 301

Fax: ++ 387 (0)35 369 306
e-mail :
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


SEKRETAR UREDA PREMIJERA: Velida Mujkić

 

Ured obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti Premijera Tuzlanskog kantona  koji se naročito odnose na sprovođenje politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova, predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa, podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu FBiH radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona, amandman na Ustav Kantona, predloženi ili usvojeni kantonalni zakon, predloženi ili usvojeni propis kojeg donosi organ kantonalne, općinske ili gradske vlasti u skladu sa Ustavom FBiH, predsjedavanje i rukovođenje radom Vlade, saradnja sa organima izvršne vlasti na svim nivoima, te izvršavanje poslova koje  Premijeru povjeri Skupština Kantona.


Ured planira aktivnosti Premijera, saziva i priprema sastanke Premijera i izrađuje bilješke sa tih sastanaka, priprema stručne i analitičke materijale za potrebe Premijera, obavlja stručnu obradu materijala za sudjelovanje Premijera u radu Vlade, obavlja direktnu komunikaciju sa građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta) za potrebe Premijera i druge stručne, analitičke, protokolarne i administrativne poslove za potrebe Premijera.


Ured Premijera sarađuje sa odgovarajućim državnim organima, organima Federacije Bosne i  Hercegovine, Službom Skupštine, uredima i službama Vlade Kantona i drugim kantonalnim i općinskim organima, službama za upravu i institucijama.


Ured ima sekretara Ureda koga na prijedlog Premijera postavlja Vlada u skladu sa Zakonom.


Sekretar Ureda upravlja radom Ureda i za svoj rad odgovara Premijeru i Vladi.


U okviru Ureda za obavljanje savjetodavnih poslova, Premijer imenuje savjetnike.


Savjetnici u skladu sa odlukom o imenovanju odgovaraju Premijeru za praćenje stanja i izradu prijedloga djelovanja u određenom im području rada.


Savjetnici Premijera sa sekretarom Ureda koordiniraju svoje djelovanje i pružaju stručnu pomoć.


Broj savjetnika utvrđuje Premijer.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv