Praktična posjeta studenata četvrte godine

Na temelju Sporazuma o obrazovnoj i naučno stručnoj saradnji, potpisanog 17.04.2019. godine, između Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli realizovana je praktična posjeta studenata četvrte godine.

Opširnije...

Ured za borbu protiv korupcije uživa podršku INL-a

Direktor Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona Muamer Šljivić se danas sa saradnicima susreo sa predstavnicima Odjela Vlade SAD-a za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona – (INL).

Opširnije...

Obavijest o javnoj raspravi na nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći

Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila je nacrt Zakona o pružanju besplatne prvane pomoći Zaključkom broj: 01-02-425-4/22 od 30.08.2022. godine i konstatovala da nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona, sa stavovima i primejdbama na nacrt Zakona koje su uložila radna tijela i poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona.

U skladu sa navedenim Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći:

- Savezu općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine
- Svim općinama i gradovima na području Tuzlanskog kantona.

Javna rasprava će trajati 30 dana.


Podrška međunarodnih organizacija aktivnostima Vlade TK u borbi protiv korupcije

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević u službenu posjetu primila je INL-ovog savjetnika za borbu protiv korupcije Erika Larsona, predstavnicu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Draganu Gluhović, predstavnicu Delegacije Evropske Unije u BiH Mirnu Brešan i predstavnicu Misije OSCE-a u BiH Lejlu Kablar Sarajlić.

Opširnije...

Započete aktivnosti na izgradnji nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu

U cilju rješavanja pitanja izgradnje nove zgrade suda u Lukavcu održan je sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, Općinskog suda u Lukavcu te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Grada Lukavca.

Opširnije...

Ministrica pravosuđa i uprave TK posjetila Općinski sud u Gračanici

Krajem protekle sedmice ministrica pravosuđa i uprave TK Senada Dizdarević je, sa pomoćnikom ministra za ekonomsko finansijske poslove Čepkom Burgić, posjetila Općinski sud u Gračanici.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo pravosuđa i uprave