OBAVJEŠTENJE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14 i 59/22 – u daljem tekstu: Zakon) Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona – kao Ugovorni organ obavještava da u smislu stavova (2) do (6) ovog člana Zakona ne postoje subjekti s kojima je predstavnik ugovornog organa, ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa, a što je utvrđeno na osnovu Izjava koje su prikupljene i date u skladu sa odredbama stava (6) navedenog člana Zakona.

ANKETA OCJENA UPRAVLJANJA OTPADOM

ANKETA
OCJENA UPRAVLJANJA OTPADOM


Ova anketa je urađena s ciljem sagledavanja mišljenja građana o stanju upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu i njihovog uključivanja u proces izrade Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2023-2028. Dobiveni odgovori će se iskoristiti za izradu Plana upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu.

 

ANKETA
OCJENE STANJA OKOLIŠA


Ova anketa je urađena s ciljem sagledavanja mišljenja građana o stanju okoliša u Tuzlanskom kantonu i njihovog uključivanja u proces izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2023-2028. Dobiveni odgovori će se iskoristiti za izradu plana zaštite okoliša u Tuzlanskom kantonu.

 

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

Na osnovu Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 23/21 i 8/22) i Programa raspodjele najmjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada broj: 12/1-19-008330/22 od 05.04.2022. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

 


JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša

 

 

Liste dodijeljenih sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 23/21 i 8/22) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje listu dodijeljenih sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu na području Tuzlanskog kantona:

 

Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu

Na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu


1. Predmet javnog konkursa
Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava privrednih društava u privatnom vlasništvu za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:
- provedba energetskih programa,
- unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i
- zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv