Članci

Registar administrativnih postupaka TK

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva, ureda, uprava i službi. 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

Sve administrativne postupke razvrsane po ministarstvima, uredima, upravama i službama možete vidjeti kako slijedi:

 

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva, ureda, uprava i službi. 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

Sve administrativne postupke razvrsane po ministarstvima, uredima, upravama i službama možete vidjeti kako slijedi:

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

 

 Odjeljenje kulture i sporta 

 

 AP

 Obrazac

MONKS.KS.1

Raspodjela sredstava za manifestacije kulture od interesa za TK

MONKS.KS.10

Javni poziv i raspodjela sredstava za tjelesnu kulturu i sport

MONKS.KS.11

Javni poziv i raspodjela sredstava za medije javnog infromisanja

MONKS.KS.2

Slobodan pristup informacijama

MONKS.KS.3

Organizovanje i polaganje stručnog ispita iz bibliotečke djelatnosti

MONKS.KS.4 

Organizovanje i polaganje stručnog ispita iz arhivske djelatnosti  

MONKS.KS.5

Osnivanje ustanova kulture 

MONKS.KS.6

Statusne promjene ustanova kulture

MONKS.KS.7

Javni poziv i raspodjela sredstava za idzavačku djelatnost

 

 Odjeljenje kulture i sporta 

  AP

Obrazac

MONKS.KS.9

Dodjela jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima sa područja kantona

 

 Odjeljenje za obrazovanje i nauku

AP

Obrazac

MONKS.ON.1

Upis u Registar predškolskih ustanova

MONKS.ON.19

Realizacija projekata u osnovnim i srednjim školama

MONKS.ON.2

Upis u Registar osnovnih škola

MONKS.ON.15

Osnivanje odgojno-obrazovnih ustanova

MONKS.ON.3

Upis u Registar srednjih škola

MONKS.ON.5

Statusne promjene odgojno obrazovnih ustanova

MONKS.ON.6  

Istraživanje u osnovnim i srednjim školama

MONKS.ON.7

Prijevremeni upis učenika u prvi razred osnovnih škola

MONKS.ON.8

Promjena školskog područja učenika osnovnih škola

MONKS.ON.4

Upis u Registar visokoškolskih ustanova

MONKS.ON.18

Osnivanje visokoškolske ustanove

MONKS.ON.9

Priznavanje inostranih visokoškolskih isprava

MONKS.ON.10

Nostrifikacija i ekvivalencija iznozemnih osnovnoškolskih i srednjo školskih isprava

MONKS.ON.23

Zdravstveno osiguranje učenika i studenata

MONKS.ON.14

Odobrenje unošenja naziva "Tuzlanski kanton" u nazivu udruženja

MONKS.ON.20

Javni konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima po osnovu materijalnog položaja i socijalnog statusa

MONKS.ON.21

Javni konkurs za dodjelu kredita redovnim studentima koji su ostvarili natprosječan uspjeh

 

 Odsjek za saobraćajnu edukaciju

 

AP

Obrazac

MONKS.SE 1

Osnivanje auto-škole

MONKS.SE 2

Promjene u uslovima rada auto-škole

MONKS.SE 3

Izdavanje/zamjena dozvole instruktora vožnje

MONKS.SE 4

Izdavanje/zamjena licence ispitivača/predavača

MONKS.SE 5

Sticanje zvanja instruktora vožnje

MONKS.SE 6

Sticanje licence ispitivača/predavača

MONKS.SE 7

Polaganje vozačkog ispita

MONKS.SE 8

Zamjena potvrde/uvjerenja za upravljanje mopedom/traktorom/radnom mašinom/motokultivatorom

 

Služba za saobraćaj

 

AP

Obrazac

MONKS.EP.1

Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora (JRT) Tuzlanskog kantona

 

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

 

 

Kantonalna uprava za šumarstvo

 

AP

Obrazac

MPSV.KUS.1

Odobrenje za doznaku i sječu drvne mase u šumama

MPSV.KUS.2

Odobrenja za sječu i otpremu drvne mase u njivama

 

Odsjek poljoprivrede i prehrambene industrije

 

AP

Obrazac

MPSV.PPIV.1

Saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe

MPSV.PPIV.2  

Saglasnost za upis u Registar proizvođača sjemena

MPSV.PPIV.3

Saglasnost za upis u Registar proizvođača presadnica

MPSV.PPIV.4

Saglasnost za upis u Registar proizvođača micelija, jestivih i ljekovitih gljiva

MPSV.PPIV.5

Saglasnost za upis u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

MPSV.PPIV.6

Saglasnost za upis u Registar laboratorija za kontrolu kvaliteta poljoprivrednog sjemena

MPSV.PPIV.7

Saglasnost za upis u registar uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

MPSV.PPIV.8

Saglasnost za upis u Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

MPSV.PPIV.9

Upis u Upisnik proizvođača mlinskih proizvoda

 

Odsjek šumarstva,lovstva i drvne industrije

 

AP

Obrazac

MPSV.VSDI.10

Odobrenje za naseljavanje novih vrsta divljači

MPSV.VSDI.6

Saglasnost za upis u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala

 

Odsjek šumarstva, lovstva i drvne industrije

 

AP

Obrazac

MPSV.VSDI.8

Saglasnost na privremene godišnje planove gospodarenja lovištem

MPSV.VSDI.9

Odobrenje za držanje nezaštićene divljači u ograđenom prostoru radi treninga i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa

MPSV.VSDI.11

Dozvola za krčenje šume

 

Odsjek veterinarstva i ribarstva

 

AP

Obrazac

MPSV.PPIV.12

Utvrđivanje ispunjavanja propisanih veterinarsko zdravstvenih uslova u pogledu izgradnje, tehničkog uređenja, opreme, načina rada, stručnog kadra i higijene

MPSV.PPIV.10

Veterinarsko zdravstvena saglasnost na lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju objekata

MPSV.PPIV.11

Veterinarsko zdravstvena saglasnost za tradicionalno sportsko natjecanje bikova i izložbe životinja

 

Odsjek vodoprivrede

 

AP

Obrazac

MPSV.VSDI.2

Vodna saglasnost

MPSV.VSDI.3

Vodna dozvola

MPSV.VSDI.4

Odredivnanje granice vodnog dobra za površinske vode II kategorije

MPSV.VSDI.5

Ustanovljavanje ograničenog prava korišćenja na javnom vodnom dobru uz površinske vode II kategorije 

MPSV.VSDI.1

Predhodna vodna saglasnost


 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK

 

Odjeljenje za poduzetništvo i obrt

 

AP

Obrazac

MRP.2

Slobodan pristup informacijama

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

 

Odjeljenje saobraćaja

 

AP Obrazac
MTTS.S.1 Saglasnost za obavljanje posebnog obrta iz oblasti cestovnog prijevoza
MTTS.S.2 Rješenje o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila 
MTTS.S.3 Izmjena Rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila
MTTS.S.4 Licenca AB za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.5 Licenca B za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.6 Licenca B za nove prijevoznike - fizička lica
MTTS.S.7 Licenca C za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.8 Licenca C za nove prijevoznike - fizička lica
MTTS.S.9 Licenca D za nove prijevoznike - pravna lica
MTTS.S.10 Licenca D za nove prijevoznike - fizička lica
MTTS.S.11 Licenca vozila A,B,C za pravna i fizička lica
MTTS.S.12 Licenca vozila D za pravna i fizička lica
MTTS.S.13 Iskaznica za vozača - pravna i fizička lica
MTTS.S.14 Dopunska taksi oznaka - pravna i fizička lica
MTTS.S.15 Izmjena Rješenja o dopunskoj taksi oznaci - pravna i fizička lica
MTTS.S.16 Uvjerenja za dobijanje TA-registarskih oznaka - pravna i fizička lica
MTTS.S.17 Uvjerenja za produženje registracije sa TA-registarskim oznakama - pravna i fizička lica
MTTS.S.18 Uvjerenje za registraciju vozila sa TA registarskim oznakama - pravna i fizička lica
MTTS.S.19 Uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača
MTTS.S.20 Usklađivanje kantonlnih redova vožnje
MTTS.S.21 Ovjera Itinerera redova vožnje
MTTS.S.22 Ovjera Ugovora o kooperativnom održavanju redova vožnje
MTTS.S.23 Privremeno obustavljanje održavanja linija polazaka/povratak usljed više sile ili vanrednog slučaja
MTTS.S.24 Brisanje linija, polazaka/povrataka iz Registra redova vožnje
MTTS.S.25 Odobravanje upisa plovnih objekata u registar, odnosno očevidnik
MTTS.S.26 Ispunjavanje tehničkih i drugih uslova za obavljanje djelatnosti u oblasti trgovine, turizma i saobraćaja
MTTS.S.27 Izdavanje posebnih duplikata dokumenata iz službene evidencije
MTTS.S.28 Uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije
MTTS.S.29 Pristup informacijama
MTTS.S.30 Izmjena režima saobraćaja po zahtjevu izvođača radova, sportskih organizacija, državnih organa i drugih subjekata

 

 

 

Odjeljenje trgovine i turizma

 

 AP                  Obrazac zahtjeva

 

MTTS.TT.13   Zahtjev za dodjelu licence putničkim agencijama za organizaciju turističkih putovanja

 

MTTS.TT.14   Zahtjev za ovjeru knjige žalbi-turistička djelatnost

 

Sektor turizma

 

AP                Obrazac zahtjeva

 

MTTS.TT.1    Ispunjavanje minimalnih tehničkih uslova i kategorizacija smještajnih ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"

 

MTTS.TT.2   Ispunjavanje uvjeta za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za prehranu iz skupine "restorani"

 

MTTS.TT.4   Potvrde o ispunjavanju uslova objekta za izvođenje predviđenih nastavnih i van nastavnih sadržaja nastave/škole u prirodi

 

MTTS.TT.5   Ovjera knjiga žalbe

 

MTTS.TT.6   Ovjera knjiga gostiju i knjige popisa gostiju

 

MTTS.TT.7   Izdavanje duplikata Rješenja iz službene evidencije

 

MTTS.TT.8   Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz ugostiteljstva

 

MTTS.TT.9   Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije

 

MTTS.TT.10  Pristup informacijama

 

MTTS.TT.11  Saglasnost ugostiteljskim objektima za prijavu na Javni poziv za određene projekte

 

MTTS.TT.12  Ispunjavanje minimalno tehničkih uvjeta za rad u pokretnim ugostiteljskim objektima

 


 

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

AP

Obrazac

MUP.K.1

Pristup informacijama

 

Inspektorat za zaštitu od požara

 

AP

Obrazac

MUP.IZP.1

Saglasnosti na Elaborat zaštite od požara na gradilištu

MUP.IZP.2

Odobrenje za lokaciju i upotrebu tipskih kontejnera

 

Odjeljenje za administraciju Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Tuzla, Teočak, Sapna, Srebrenik, Živinice

 

AP

Obrazac

MUP.SUKP.1-1

Promjena ličnog imena, prezimena ili imena

MUP.SUKP.1-2

Izdavanje lične karte

MUP.SUKP.1-3

Poništenje lične karte

MUP.SUKP.1-4

Lična karta za strance sa odobrenim stalnim boravkom u BiH

MUP.SUKP.1-5

Zamjena lične karte (promjena izgleda)

MUP.SUKP.1-6

Dodjeljivanje JMB

MUP.SUKP.1-7

Poništenje JMB (pogrešno određeni, duplo određeni, odjava prebivališta, odricanje od BiH državljanstva) i isprava izdatih na JMB

MUP.SUKP.1-8

Prijava i odjava prebivališta-boravišta

MUP.SUKP.1-9

Izdavanje putne isprave

MUP.SUKP.1-10

Hitno izdavanje putne isprave

MUP.SUKP.1-11

Izdavanje putne isprave malodobnom djetetu uz saglasnost organa starateljstva ili čiji je jedan roditelj nedostupan organima

MUP.SUKP.1-12

Oglašavanje putne isprave nevažećom i poništenje iste

MUP.SUKP.1-13

Poništenje vozačke dozvole, saobračajne dozvole, potvrde o registraciji, potvrde o vlasništvu ( gubitak, krađa, oštećenje )

MUP.SUKP.1-14

Izdavanje vozačke dozvole

MUP.SUKP.1-15

Produženje - zamjena vozačke dozvole

MUP.SUKP.1-16

Prva registracija vozila

MUP.SUKP.1-17

Produženje registracije

MUP.SUKP.1-18

Promjena podataka o vozilu

MUP.SUKP.1-19

Promjena vlasništva

MUP.SUKP.1-20

Promjena vlasništva i produženje registracije vozila

MUP.SUKP.1-21

Promjena saobraćajne/prometne dozvole

MUP.SUKP.1-22

Promjena tablica

MUP.SUKP.1-23

Odjava vozila

MUP.SUKP.1-24

Promjena podataka o vlasniku vozila

MUP.SUKP.1-25

Promjena potvrde o vlasništvu (POV)

MUP.SUKP.1-26

Promjena potvrde o registraciji (POR)

MUP.SUKP.1-27

Ponovna prijava vozila

MUP.SUKP.1-28

Promjena stikera

MUP.SUKP.1-29

Povrat pogrešno uplaćenih ili više uplaćenih sredstava

MUP.SUKP.1-30

Prijem u državljanstvo BiH na osnovu člana 10. Zakona o državljanstvu BiH

MUP.SUKP.1-31

Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija

 


Policijska uprava Gračanica, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Tuzla, Živinice

 

AP

Obrazac

MUP.PU.1

Odobrenje za nabavku oružja

MUP.PU.2

Registracija vatrenog oružja-Izdavanje oružanog lista/zamjena oružanog lista

MUP.PU.3

Obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije

MUP.PU.4 Prijava javnog okupljanja i sportskih manifestacija

MUP.PU.5

Odobrenje za izvođenje bakljade, vatrometa i sličnih priredbi

MUP.PU.6

Prijevoz eksplozivnih materija

MUP.PU.7

Nabavka eksplozivnih materija

MUP.PU.8

Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija

MUP.PU.9

Pristup informacijama

 

Sektor za upravno - pravne i kadrovske poslove

 

AP Obrazac

MUP.SUKP.1

Naknadni upis u Knjigu državljana F BiH za lica koja su rođena na teritoriji RS

MUP.SUKP.2

Poništenje JMB određenih u MUP TK za područje općina Bijeljina, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Zvornik

MUP.SUKP.3

Odobrenje za rad agencije za zaštitu ljudi i imovine

MUP.SUKP.4

Odobrenje za nabavljanje vatrenog oružja za agencije i unutrašnje službe zaštite

MUP.SUKP.5

Odobrenje za pohađanje obuke radi sticanja certifikata za obavljanje poslova zaštite

MUP.SUKP.6

Saglasnost na akt o osnivanju unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine i odobrenja za rad 

MUP.SUKP.7

Izdavanje službenih iskaznica za lica koja obavljaju poslove zaštite

MUP.SUKP.8

Odobrenje za obavljanje poslova održavanja i ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

MUP.SUKP.9

Uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojim se vodi službena evidencija 

Ministarstvo za boračka pitanja

 

 

AP

Obrazac

MBP.3

Pravo po osnovu preostale radne sposobnosti

MBP.4

Pravo na dodjelu stipendija

MBP.10

Beneficije pri zapošljavanju boračke populacije

MBP.5

Rješavanje stambenog pitanja

 

Odjeljenje za ekonomsko finansijske poslove

 

AP

Obrazac

MBP.9

Participacija u učešću - održavanju sportskih takmičenja u invalidskom sportu i manifestacija povodom obilježavanja Dana OSBiH na području Kantona

 

Odjeljenje za pravne, socijalno-statusne i informativne poslove

 

AP

Obrazac

MBP.6

Naknada troškova podizanja nišana-nadgrobnih spomenika

MBP.8

Jednokratne novčane pomoći

MBP.2

Pravo na banjsko i klimatsko liječenje

MBP.1

Pravo na liječenje u inostranstvu

 

 

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

 

 

AP        Obrazac

MZ.1
   Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje privatne prakse zdravstvenih radnika osim apotekarske djelatnosti


MZ.2   Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje privatne prakse u privatnim apotekama

 

MZ.11  Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnim zdravstvenim ustanovama, osim apotekarske djelatnosti  

 


MZ.15
  Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnim zdravstvenim ustanovama - apotekama

MZ.16  Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti u organizacionim jedinicima zdravastvene ustanove-apoteke: ogranak i depo

 

MZ.20  Utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo

 

MZ.21  Obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine po zahtjevu zdravstvenih radnika

 

MZ.22  Izmjene i dopune rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti

 

MZ.23  Prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse

 

MZ.24  Uvjerenje o činjenicama

 

MZ.26  Polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika SSS

 

MZ.27  Pristup informacijama

 

 

AP

Obrazac

MZ.24

Uvjerenje o činjenicama

MZ.26

Polaganje stručnih ispita zdravstvenih radnika SSS

MZ.1

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje privatne prakse zdravstvenih radnika osim apotekarske djelatnosti

MZ.11

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnim zdravstvenim ustanovama, osim apotekarske djelatnosti

MZ.15

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnim zdravstvenim ustanovama - apotekama

MZ.16

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti u organizacionim jedinicima zdravastvene ustanove-apoteke: ogranak i depo

MZ.2

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje privatne prakse u privatnim apotekama

MZ.20

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo

MZ.21

Obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine po zahtjevu zdravstvenih radnika

MZ.22

Izmjene i dopune rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti

MZ.23

Prestanak rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse

MZ.27

Pristup informacijama

 

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

AP

Obrazac

PZ.1

Polaganje stručnog ispita za nastavnike i stručne saradnike u predškoskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama

PZ.2

Uvjerenje i potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

PZ.3

Odobravanje imenovanja mentora za pripravnike/volontere

 

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa


Odjeljenje za informisanje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove

 

AP

Obrazac

UZPKO.1

Slobodan pristup informacijama

 

Kantonalna uprava civilne zaštite

 

Sektor za administrativno tehničke i inspekcijske poslove

 

AP

Obrazac

KUCZ.1

Povrat pogrešno i više uplaćenih naknada namjenskih prihoda

KUCZ.5

Naknada licu u radnom odnosu za učešće u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

KUCZ.6

Naknada štete trećim licima za uništena sredstva tokom gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

KUCZ.7

Naknada zbog povreda i druga prava zbog učešća građana u požaru i spašavanju ljudi i materijalnih dobara po naredbi KŠCZ

 

Sektor za zaštitu i spašavanje, zaštitu od požara i vatrogastvo

 

AP

Obrazac

KUCZ.2

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara - stručno osposobljavanje i usvršavanje zaposlenih lica za zaštitu od požara

KUCZ.3

Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - profesionalni vatrogasac

KUCZ.4

Polaganje ispita u oblasti vatrogastva - dobrovoljni vatrogasac

KUCZ.8.

Polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu

 

 

 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

 

Inspektorat za urbanizam, građevinarstvo, ekologiju i industriju

 

AP

Obrazac

KUIP.1

Rješenje za upotrebu novoizgrađenih termoenergetskih postrojenja (posuda pod pritiskom i kotlovskih postrojenja)

KUIP.2

Rješenje o upotrebi termoenergetskog postrojenja (posude pod pritiskom/kotlovka postrojenja) u toku eksploatacije

KUIP.3

Rješenje o dozvoli izrade termoenergetskog postrojenja

KUIP.4

Uvjerenje o usklađenosti projektne dokumentacije za izradu elektroenergetskog postrojenja

 

Komisija za koncesije

 

AP

Obrazac

KK.1

Odobrenje studije tehno-ekonomske opravdanosti

KK.2

Ovlaštenje za vođenje pregovora

KK.3

Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije

KK.4

Odobrenje ugovora o koncesiji

KK.5

Izvod iz registra koncesija

KK.6

Arbitraža između ugovornih strana

KK.7

Primjedbe potrošača na usluge koncesionara

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv