Praktična posjeta studenata četvrte godine

Na temelju Sporazuma o obrazovnoj i naučno stručnoj saradnji, potpisanog 17.04.2019. godine, između Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli realizovana je praktična posjeta studenata četvrte godine.

21022023-mpu-studentiStudenti su u periodu od 15.12.2022. godine do 29.12.2022. godine boravili u praktičnoj posjeti Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u okviru predmeta Upravno pravo, gdje su imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima Ministarstva, kao i postupku pripreme prijedloga teksta zakona i provođenje upravnog postupka.


Dana 20.02.2023. godine studentima su, u prisustvu predmetnog profesora dr.sci. Edine Šehić, od strane ministrice pravosuđa i uprave Senade Dizdarević uručene potvrde o uspješno realiziranoj praktičnoj posjeti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv