Vijesti iz Vlade

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA

 

Adresa: Slatina 2., 75 000 Tuzla
Tel./Fax: ++ 387 (0)369-341, 369-337 
Fax: 281-296;
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

adem sehidic

MINISTAR
 ADEM ŠEHIDIĆ

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • Obezbjeđivanje primjena najvičih standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva,
 • Predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje,
 • Srednje, više i visoko obrazovanje,
 • Pripremu prijedloga dugoročnog programa razvoja i koncepciju odgojno-obrazovnih ustanova, koji donosi Skupština kantona;
 • Donošenje nastavnih planova i programa predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • Davanje saglasnosti na nastvane planove i programe javnih univerziteta;
 • Donošenje pedagoških standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje;
 • Vođenje registra odgojno-obrazovnih ustanova predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja;
 • Praćenje i poboljšane učeničkog i studentskog standarda;
 • Praćenje i razvoj naučno-istraživačke djelatnosti i naučno-tehničkih informacija i komunikacija na području kantona;
 • Vođenje registra naučno-istraživačkih ustanova;
 • Vođenje registra naučno-istraživačkih ustanova;Praćenje i razvoj djelatnosti kulture (muzejske, arhivske, bibliotečke, izdavačke, pozorišne, muzičke, likovne, filmske i druge djelatnosti kulture);
 • Zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa;
 • Utvrđivanje standarda i normativa za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture;
 • Vođenje registra ustanova kulture i drugih pravnih i fizičkih lica, koja obavljaju djelatnosti iz oblasti kulture;
 • Praćenje stanja i poboljšanje obavljanja djelatnosti iz oblasti tehničke kulture;
 • Praćenje i podržavanje sportista i sportskih udruženja od interesa za Kanton;
 • Vođenje registara sportista i pravnih subjekata koji obavljaju djelatnost iz oblasti sporta;
 • Utvrđivanje politike u vezi sa obezbjeđenjem radija i televizije i pripremu propisa koji regulišu sistem informisanja;
 • Vođenje baze podataka odgojno-obrazovnih, naučno-istraživačkih ustanova i ustanova kultura, sporta i informisanja, kao i drugih pravnih i fizičkih lica nad čijim radom nadzor vrši ministarstvo;
 • Nadzor nad zakonitošču rada ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja;
 • Utvrđivanje normativa i kriterija za finansiranje ustanova i drugih pravnih lica nad čijim radom nadzor vrši ministarstvo;
 • Pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva;
 • Rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti ministarstva;
 • Inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada pravnih i fizičkih lica, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo;
 • Izdavačka djelatnost u okviru svoje nadležnosti;
 • Druge poslove iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo obrazovanja i nauke MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA