Vijesti iz Vlade

Omogućite volonterima da odrade volonterski staž

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja objavili su danas JJavni poziv za učešće u III Programu sufinansiranja obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica. Ovo je prilika da poslodavci sa područja Tuzlanskog kantona bez ikakvih dodatnih izdvajanja sredstava angažiraju mlade ljude, koji će u narednih godinu dana dobiti priliku da steknu radno iskustvo, a poslodavcima pomoći da stvore novu vrijednost.

 


Podrška Vlade Tuzlanskog kantona za sufinansiranje obavljanja volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica iznosi 750.000,00 KM i obezbjeđena je u Budžetu Tuzlanskog kantona.


Ova sredstva će se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji će zaključiti ugovore o obavljanju volonterskog staža sa osobama sa VSS, koje se nalaze na konačnoj listi kandidata Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
Drugim riječima, poslodavci će se sufinansirati sa sredstvima u bruto iznosu od 356,50 KM mjesečno po osobi, pri čemu se volonterima isplaćuje neto iznos 200,00 KM kao naknada za ishranu i prevoz, a preostalih 156,50 KM je namjenjeno za plaćanje obaveza za zdravstveno osiguranje i plaćanje doprinosa osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenja 2014 Omogućite volonterima da odrade volonterski staž