Vijesti iz Vlade

ODJELJENJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

 


Pored upravnih i drugih stručnih poslova, Odjeljenje za poduzetništvo i obrt, vrši i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva koji se odnose naročito na:

  • istraživanje i analizu efikasnosti zakonskog okvira u oblasti MSP i obrta
  • definisanje i provedbu mjera za proceduralnu podršku
  • definisanje i provedbu mjera za finansijsku podršku
  • definisanje i provedbu mjera za informacionu podršku
  • kreiranje i provedbu promotivnih aktivnosti
  • definisanje i provedbu edukativnih aktivnosti
  • praćenje stanja u MSP i izvještavanje
  • praćenje stanja u obrtu i izvještavanje
  • saradnju sa drugim akterima u oblasti
  • vršenje drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva u skladu sa zakonom. 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv