Vijesti iz Vlade

ODRŽANA SJEDNICA EKONOMSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA TUZLANSKOG KANTONA

Na jučer održanoj redovnoj sjednici Ekonomsko-socijalno vijeće Tuzlanskog kantona Vijeće je podržalo napore Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i Vlade Tuzlanskog kantona u cilju isplate povrata naknada za porodiljska odsustva poslodavcima, te u tom smislu predlažilo da se isplata istih vrši u skladu sa prioritetima propisanim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu i isplaćuju redoslijedom kako su nastale, uz davanje mogućnosti resornom ministru da u slučaju vanrednih stanja, kao što je stečaj i sl., može intervenisati u cilju sprečavanja nastanka većih šteta za poslodavca.

Vijeće je također predlažilo da se isplate podsticaji u poljoprivredi, šumarstvu i vodoprivredi, te da se isplate iz nadležnosti Ministarstva razvoja i poduzetništva vrše u skladu sa prioritetima propisanim Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Članovi Vijeća ispred Vlade Tuzlanskog kantona i članovi Vijeća ispred Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona izrazili su podršku Vladi TK, Samostalnom sindikatu radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK i Sindikatu srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor TK u naporima na iznalaženju rješenja za prevazilaženje nastalog stanja u smislu zahtjeva predstavnika sindikata za ostvarivanje prava na regres i jubilarne nagrade.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak OBAVJEŠTENJA 2012 ODRŽANA SJEDNICA EKONOMSKO – SOCIJALNOG VIJEĆA TUZLANSKOG KANTONA