ODRŽANA 26. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 Tuzla, 01.02.2013. godine

U skladu sa dogovorom predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli, Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas Komisiju koja će raditi na iznalaženju prostora za potrebe akademije i fakulteta koji se sada nalaze u „Domu vojske Federacije BiH“, a koje je potrebno izmjestiti u drugi objekat/objekte na području Tuzle i Komisiju za pitanja rekonstrukcije i izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli, čiji je zadatak da predloži rješenje i redoslijed aktivnosti, kako bi se počelo sa rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih objekata u kampusu Univerziteta.

Opširnije...

ODRŽANA 62. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

U 2013. NASTVITI RADITI NA REALIZACIJI 4 OSNOVNA STRATEŠKA CILJA

      Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Vlada Kantona je utvrdila sistem vrijednosti zasnovan na sigurnosti, solidarnosti, ravnopravnosti, pravednosti i napretku svih građana Tuzlanskog kantona. U koordinaciji sa vladama BiH i FBiH, Vlada Kantona inicira ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja, naročito kada je u pitanju uklanjanje administrativnih barijera za razvoj poduzetništva. U ovom kontekstu i u naradnom periodu, insistirat ćemo na jačem socijalnom dijalogu poslodavaca, sindikata i Vlade, uz podizanje društvene i etičke odgovornosti poslodavaca utemeljenoj na njihovim zakonskim obavezama o ekonomsko-socijalnoj sigurnosti radnika, navodi se u Nacrtu.

Opširnije...

ODRŽANA 24. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Naime, donošenjem Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona I njegovim provođenjem u praksi uočeni su određeni nedostaci pravne i tehničke prirode, što je bilo neophodno otkloniti. Važan razlog za donošenje ovog zakona je ukazana potreba za uspostavljanje nove strukture Nezavisnog odbora, kao i promjena uslova rada za radno mjesto policijskog komesara, te preciziranje nadležnosti Odbora za žalbe građana. Utvrđeni prijedlog Izmjena Zakona bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Opširnije...

ODRŽANA 61. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

DONESENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU

Kako Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, zbog pojedinih elemenata koji su nepoznati, a potrebni kao parametri za utvrđivanje Budžeta, neće biti donesen do kraja 2012. godine Vlada Kantona donijela je danas Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2013. godine. Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za pomenuti period utvrđeno je u iznosu od 70.561.886,00 KM, u visini sredstava tromjesečnog prosjeka na bazi izvršenja za period januar-septembar 2012. godine, s tim da su u ovu Odluku, na bazi procjene Ministarstva pravosuđa i uprave, uvršteni rashodi za novoformirane općinske sudove u Banovićima i Lukavcu. Utvrđeni prijedlog bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.

Opširnije...

ODRŽANA 60. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU U OBLASTI

PREDŠKOLSKOG, OSNOVNOG I SREDNJEG ODGOJA I

OBRAZOVANJA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2011/2012. godini. Na području Tuzlanskog kantona radi 130 javnih ustanova za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koje pohađa ukupno 68.293 učenika/djece. Kako se navodi u Informaciji broj djece u predškolskim ustanovama u prethodne dvije godine bilježi određeni pad, ali da je u pedagoškoj 2011/2012. godini došlo do povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem za 514 djece. U pedagoškoj 2011/2012. godini predškolskim odgojem i obrazovanjem obuhvaćeno je 2.290 djece raspoređenih u 77 odgojnih grupa, sa kojima radi 138 odgajatelja i njegovatelja, i u kojima je ukupno zaposleno 253 zaposlenika.

Opširnije...

ODRŽANA 56. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju. U prvih šest mjeseci tekuće godine Agencija je ostvarila prihode u iznosu od 62.892 KM. Prihoda od prodaje državnog kapitala, gdje je Agencija prodavac, u ovom periodu periodu nije bilo, tako da pomenuti iznos predstavlja prihode iz vlastite djelatnosti.

U poslovnim knjigama se, vanbilansno, vode potraživanja obračunatih obaveza po osnovu kašnjenja u ispunjavanju ugovorne obaveze novog upošljavanja, tako da se po tom osnovu vode potraživanja u ukupnom iznosu od 757.758 KM, a odnose se na Transport d.o.o. Gračanica u iznosu od 163.067 KM, Tuzlatransport d.o.o. Tuzla u iznosu 103.921 KM, Voćni rasadnik doo Srebrenik u iznosu od 26.533 KM, GSP dd Tuzla u iznosu od 288.457 KM, Hidrotehnika dd Kladanj u iznosu od 57.488 KM, Tuzla kvarc u iznosu od 85.679 KM i Održavanje doo Tuzla u iznosu od 32.613 KM.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv