Održana 40. redovna sjednica Vlade TK

Uvezivanje radnog staža kao uslov za penzionisanje radnika
Vlada je danas prihvatila Informaciju za uvezivanje radnog staža radnicima u privrednim društvima u kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, u kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a ispunjavaju uslove za penzionisanje u 2022. godini. Prema ovoj informaciji privredna društva su dostavila podatke o ukupno 75 radnika 9 privrednih društava, koji su tokom 2022. godine ispunili uslove za penzionisanje, a kojima je potrebno uplatiti oko 406.000 KM po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa.

Opširnije...

Održana 31. vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je donijela Odluku o visini dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji. Prema ovoj odluci, dodatna novčana pomoć zaposlenoj majci porodilji iznosi razliku između 996,00 KM i iznosa naknade plaće utvrđenog prema rješenju centra za socijalni rad. Pravo na dodatnu novčanu pomoć pripada za dijete rođeno nakon 01.04.2022. godine i isto će se ostvarivati dok postoje ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, a najduže u trajanju od 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Opširnije...

Održana 39. redovna sjednica Vlade TK

Prihvaćena Informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje cesta
Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva. Prema ovoj Informaciji pripremljenost i način organizovanja za zimsko održavanje puteva, koji su u nadležnosti gradova i općina (gradske ulice, lokalni i drugi nekategorisani putevi) različiti su u zavisnosti od jedinice lokalne samouprave, ali se može konstatovati da su preduzete neophodne mjere da se najvažniji poslovi, u vezi sa zimskim održavanjem puteva, obave što efikasnije.

Opširnije...

Održana 30. vanredna sjednica Vlade TK

EBRD zainteresiran za finansiranje projekta energijske efikasnosti u TK
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj, a u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona", te ovlastila premijera Kantona i ministar finansija Tuzlanskog kantona da potpišu Mandatno pismo.

Opširnije...

Održana 29. vanredna sjednica Vlade TK

Dodatnih 1,7 miliona KM za kapitalne investicije
Imajući u vidu da je posljednjim izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za 1,7 miliona KM povećan planirani iznos sredstava za realizaciju kapitalnih projekata u Tuzlanskom kantonu, te da se radilo o obimnijoj izmjeni, Vlada je danas donijela novi Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu.

Opširnije...

Održana 38. redovna sjednica Vlade TK

Podrška Federalne i Kantonalne vlade Općoj bolnici u Gračanici
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o finansijskoj konsolidaciji i /ili restruktuiranju Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „ Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za period 2022-2024, čime je usvojen zahtjev za pokretanjem postupka finansijske konsolidacije i /ili restruktuiranja Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović" Gračanici za period 2022-2024.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv