Održana 13. vanredna sjednica Vlade TK

11,5 miliona KM za projekte u oblasti vodoprivrede
Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2022. godini. Ovim izmjenama prihod sredstava opće i posebnih vodnih naknada koji pripada Kantonu u 2022. godini procijenjen je u iznosu od skoro 11,5 miliona KM.

Opširnije...

Održana 11. redovna sjednica Vlade TK

Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela u 2021. godini 70.18%
Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Stanje kriminaliteta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini karakteriše blago smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela za 1,30% u odnosu na prethodnu godinu i kao i smanjenje broja podnesenih izvještaja Tužilaštvima za 2,04%.

Opširnije...

Održana 10. redovna sjednica Vlade TK

Povećanje sredstava planiranih za projekte zaštite okolice
S obzirom na nedavno donesene Izmjene i dopune Budžeta TK za 2022. godinu, čime je povećan planirani iznos namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu za ekološke i projekte zaštite okolice, Vlada je danas dala saglasnost na Izmjene i dopune Programa.

Opširnije...

Održana 12. vanredna sjednica Vlade TK

Na danas održanoj vanredno sjednici Vlada je prihvatila mišljenja na prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju koje su u skupštinsku proceduru uputili poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Održana 11. vanredna sjednica Vlade TK

I majke porodilje u statusu studenta imat će pravo na naknadu
Kako bi se i redovnim studenticama, koje su izostavljene važećim odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, omogućilo ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene majke porodilje i kako bi se produžio rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Opširnije...

Održana 9. redovna sjednica Vlade TK

Stvaranje preduslova za uvođenje e-recepta
S obzirom na potrebu bližeg definisanja načina i postupka donošenja listi lijekova na području Tuzlanskog kantona, kao i potrebnu pripremu za provođenje informatizacije zdravstvenog sistema, posebno u dijelu lijekova i e-recepta, Vlada je danas donijela novu Uredbu o lijekovima koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ova Uredba će pravno omogućiti izradu i funkcionisanje izdavanja lijekova i primjenu e-recepta.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv