Održana 24. redovna sjednica Vlade TK

Vlada TK cijeni rad policijskih službenika
Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje ovog Zakona temelje se, prije svega na potrebi definisanja oblasti raspodjele plaća i naknada uposlenih policijskih službenika u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na jedinstven i jednak način.

Opširnije...

Održana 23. redovna sjednica Vlade TK

Jačanje instituta akreditacije visokoškolskih ustanova
Zbog iskazane potrebe za nadogradnju postojećih zakonskih rješenja u Zakonu o visokom obrazovanju, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona. Ono što se može posebno izdvojiti jeste da se, s ciljem povećanja transparentnosti u postupanju, nadležnost za razmatranje zahtjeva o potrebi osnivanja nove visokoškoske ustanove sa Vlade Kantona prebacuje na Skupštinu Kantona.

Opširnije...

Održana 22. redovna sjednica Vlade TK

 

Ubrzan proces dodjele i poboljšana saradnja sa koncesionarima

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona. Cilj Informacije je detaljno upoznavanje Vlade TK sa radom 68 koncesionara i izvršavanjem obaveza obje strane potpisnice ugovora o koncesiji, te da se unaprijedi stanje u oblasti korištenja prirodnih dobara i dobara u općoj upotrebi na području Kantona.

Opširnije...

Održana 21. redovna sjednica Vlade TK

Javne i privatne ustanove predškolskog odgoja u istoj ravni

Vlada je dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Predškolski odgoj i obrazovanje. Ovom odlukom utvrđeni su kriteriji za raspodjelu sredstava na osnovu kojih će se izvršiti raspodjela sredstava u iznosu od 304.500 KM predškolskim ustanovama.

Opširnije...

Održana 20. redovna sjednica Vlade TK

Stvaranje preduslova za obavljanje izvozno orijentirane djelatnosti

Vlada Tuzlanskog kantona je, u skladu sa ranijim dogovorima sa predstavnicima izvozno orijentiranih privrednih subjekata, prihvatila Inicijativu Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za izmjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH.

Opširnije...

Održana 19. vanredna sjednica Vlade TK

Preporuke poslodavcima za posebne mjere zaštite radnika uslijed visokih temperatura
Vlada je danas prihvatila Preporuku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poslodavcima za posebne mjere zaštite radnika uslijed visokih temperatura, čime se poslodavcima sugeriše da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv