ODRŽANA 2. VANREDNA SJEDNICA VLADE TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Izmjene i dopune  Budžeta TK za 2013. kojim je definisano povećanje rashoda iz budžetskih sredstava za oko 13 miliona KM. Pokriće dodatnih rashoda utvrđeno je povećanjem kreditnog zaduženja od 11,5 miliona KM za tekuću godinu i povećanjem ostalih vrsta prihoda. Utvrđeno povećanje rashoda najvećim se dijelom odnosi na materijalne troškove i ugovorene usluge od oko 5,5 miliona KM kao i sredstva u visini od 6.700.000 KM, dobijena od Elektroprivrede BiH, po osnovu sudske odluke BiH.

Rebalansom su predviđena sredstva, izmedju ostalog, i za povećanje podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, za izradu strategije turizma TK, djelomično finansiranje centra za autizam, izdavačku djelatnost, sufinansiranje izgradnje kulturnog centra Sveti Franjo.

 Rashodi iz namjenskih i vlastitih sredstava povećani su u iznosu od oko 14 miliona KM od čega se najviše  izdvaja za potrebe projekata iz oblasti prostornog uredjenja i vodoprivrede dok je osiguran i dio sredstava za Ministarstvo unutrašnjih poslova.

 Predvidjena je izmjena Zakona o izvršenju Budžeta za 2013. kojim je obuhvaćeno i kreditno zaduženje od oko 60 miliona KM za pokriće akumuliranog deficita iz prethodnog perioda.  

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona  o osnivanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i uputila ga u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Vlada TK je utvrdila prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad  JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i uputila ga Skupštini radi razmatranja i donošenja.  Odluka je obrazložena činjenicom da su Zakonom  o zdravstvenoj zaštiti postojeće zdravstvene ustanove i privatne prakse dužne, u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, uskladiti svoju organizaciju i poslovanje s odredbama ovoga zakona i vezanim propisima. Kliničke ustanove koje su bile nastavna baza fakulteta zdravstvenog usmjerenja, u skladu sa ranijim propisima koji su uređivali ovu oblast, stupanjem na snagu ovog zakona dobijaju naziv univerzitetske bolnice sa obavezom da svoju organizaciju i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada je donijela i zaključak kojim je prihvatila prijedlog  Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko-klinička  bolnica Tuzla i proslijedila ga u skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu.  Odluka je donesena na osnovu ranije potpisanog sporazuma sa sindikatima čime je utvrdjena visina naknade od 400 KM a isplata prvog dijela predvidjena je dio 31.8. 2013.

Vlada TK je donijela Rješenje kojim se stavlja van snage  Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti policijskog komesara Uprave policije MUP-a TK.

Vlada je dala saglasnost na odluke Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o odobravanju sredstava po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede. Odobrena su sredstva u iznosu od 25.000.00 KM neprofitnim organizacijama u cilju unaprjeđenja saobraćaja i saobraćajne kulture zbog poboljšanja stepena sigurnosti u odvijanju saobraćaja i iznos od 2.000.00 KM za unajmljivanje prostora za prezentaciju Kantonalnog daljinara i minimalnih vremena vožnje za prijevoznike i građane TK. 

Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju ponude Nezavisne novinske agencije ONASA d.o.o. Sarajevo za pretplatu Generalnog servisa na jezicima naroda u BiH.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna