Saziv 75. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
75. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 25.12.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 74. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
74. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 18.12.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 73. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
73. redovnu sjrdnicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 15.12.2020. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 72. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
72. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 08.12.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Opširnije...

Saziv 71. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
71. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 01.12.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u Sali za sjednice Vlade

Opširnije...

Saziv 70. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
70. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak
24.11.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u plavoj sali BKC-a Tuzla 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15