Premijer Halilagić potpisao Sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja

Premijer Tuzlanskog kantona danas je u Sarajevu potpisao Sporazum o lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja. Naime, Tuzlanski kanton je jedan od tri kantona u Federaciji BiH, uz osam jedinica lokalne samouprave odabran da bude partnerski kanton za saradnju u programu Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini.

UNDP 01 16 03 2023Ovim je potvrđena liderska pozicija koju Tuzlanski kanton ima, s obzirom da već ima uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva, te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja. U narednom periodu saradnja će se odvijati kroz proces lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i lokalnih samouprava. Pored toga, radit će se i na razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, kao i pripremi i implementaciji razvojnih projekata.
„Uvažavajući značaj i doprinos Programa u procesima provođenja i lokalizacije Ciljeva održivog razvoja, izražavam punu spremnost i opredijeljenost Tuzlanskog kantona da svoj rad i djelovanje usmjeri ka održivom razvoju, koji će se ogledati u ravnomjernom ekonomskom rastu uz zaštitu okoliša i prirodnih resursa te kreiranje pravednog društva i smanjenje nejednakosti koje egzistiraju unutar Kantona", kazao je premijer Halilagić dodajući da Strategija razvoja Tuzlanskog kantona doprinosi ostvarenju sva tri pravca održivog razvoja i u sektoru ekonomskog i društvenog razvoja, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine, okoliša i infrastrukture. „Osnovni ciljevi i smjernice rada Vlade Tuzlanskog kantona, utemeljeni su upravo na Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona, te smo kroz dosadašnju praksu kontinuirano doprinosili provođenju i lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja", zaključio je Halilagić.
Lisa Curman, zamjenica šefice Odjela za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u BiH je istaknula da „promoviranje i podrška lokalnim zajednicama u razvoju i implementaciji projekata koji doprinose ispunjavanju Agende 2030 posebno je važna jer akcije na lokalnom nivou igraju ključnu ulogu u ispunjavanju globalnih ciljeva. Štaviše, projekti na lokalnom nivou imaju direktan uticaj na ljude koji žive u tim zajednicama tako što unaprijeđuju njihove životne uslove, a to je ono što je najvažnije."
Veronika Vashchenko, zamjenica Predstavnice UNICEF-a u BiH je naglasila da su partnerstva sa lokalnim samoupravama ključna za identifikaciju i bolju socijalnu inkluziju najranjivijih grupa stanovništva, što je u skladu sa principom Ciljeva održivog razvoja da niko ne smije ostati isključen. „Dugoročno gledano, ovaj projekat će doprinijeti unapređenju socio-ekonomskog razvoja lokalnih zajednica, što je put ka prekidanju kruga siromaštva i socijalne isključenosti", dodala je Vashchenko.
Jedan od ključnih partnera na realizaciji ovog programa je i Razvojni program ujedinjenih naroda (UNDP), sa kojim Tuzlanski kanton već ima uspostavljenu izuzetno uspješnu saradnju. Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH je danas istaknula da „lokalizacija SDG-a na kantonalnom i lokalnom nivou povećat će kapacitete za pripremu i provedbu konkretnih projekata koji će potaknuti promjene u životima ljudi i pokazati kako niži nivoi vlasti mogu doprinijeti postizanju Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDG), s posebnim fokusom na princip da niko ne smije biti izostavljen u procesu."
Nakon potpisivanja Sporazuma, upriličene su i dvije plenarne konferencije u kojima je, prezentirajući uspješne primjere iz prakse na primjeru Tuzlanskog kantona, značajno učešće uzela i pomoćnica ministra za razvoj Erna Kusturica.
S obzirom da glavnu ulogu u provođenju ovih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu ima Ministarstvo privrede TK, današnjem događaju prisustvovao je i ministar Edin Duraković.
Na kraju treba napomenuti da program „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) u BiH u održivi i inkluzivni rast" (SDG2BiH), finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women u okviru podrške Ujedinjenih nacija bosanskohercegovačkim vlastima u implementaciji Okvira za realizaciju SDG-ova u BiH.

 

 

UNDP 01 16 03 2023
UNDP 02 16 03 2023
UNDP 03 16 03 2023
UNDP 04 16 03 2023
UNDP 05 16 03 2023

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv