Podrška Vlade TK aktivnostima UKC-a

S ciljem iskazivanja podrške zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, u posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, danas je boravio premijer Tuzlanskog kantona, prof. dr. Denijal Tulumović.

vlada-ukc-18032020Sastanku su prisustvovali direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Vahid Jusufović i pomoćnik direktora za medicinske poslove, prof. dr. Šekib Umihanić.

Tokom sastanka, premijer Tulumović je istakao da je Vlada Tuzlanskog kantona pružila punu podršku menadžmentu UKC Tuzla u njihovom dosadašnjem radu i aktivnostima koje su poduzeli u koordinaciji sa Kriznim štabom Ministarstva zdravstva TK, te naglasio da je Univerzitetski klinički centar Tuzla poduzeo sve preventivne mjere s ciljem sprečavanja i ublažavanja posljedica koje mogu biti uzrokovane pojavom koronavirusa, te prilagodio organizaciju i način rada trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

Direktor UKC Tuzla, prof. dr. Vahid Jusufović se zahvalio na podršci koju Vlada TK svakodnevno pruža Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u cilju prevencije širenja koronavirusa, te istakao da su poduzete sve mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane koronavirusom, te da su napravljeni izolatoriji na Klinici za infektivne bolesti i u dječijem hospisu koji je preuređen za tu namjenu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna