OSCE čestitao Vladi na rezultatima ostvarenim u prvih 100 dana rada

 

U prvih 100 dana Vlada Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona je ostvarila zapažene rezultate, ocjena je šefa ureda OSCE-a u Tuzli Damira Gnjidića, koji se danas sa svojim saradnicima susreo sa premijerom Tuzlanskog kantona Denijalom Tulumovićem.


OSCE 11 11 2019„Vlada Tuzlanskog kantona se uistinu ima čime pohvaliti, kako kvantitetom realiziranih mjera, tako i kvalitetom donesenih odluka i pomakom koji je napravljen", rekao je Gnjidić i čestitao premijeru Tulumoviću, ali i cijelom sazivu Vlade TK.

Osim razgovora o mjerama koje su realizirane u proteklom periodu, tokom sastanka se razgovaralo i o stanju u privredi i aktivnostima koje Vlada poduzima na ovom planu, te migrantima - situaciji koja ima permanentni rast, a projekcije su da će i potrajati neko vrijeme. U tom smislu premijer je delegaciju OSCE-a upoznao sa dosadašnjim aktivnostima, kao i onome što se planira u narednom periodu, za što je, imajući u vidu humanitarne i humane aspekte ove situacije, šef ureda OSCE-a u Tuzli Gnjidić i ponudio svoju pomoć.

Posebna pažnja danas je posvećena radu i aktivnostima Tima Vlade Tuzlanskog kantona za borbu protiv korupcije i organizaciji okruglog stola na temu prevencije korupcije, a koji je planiran za početak mjeseca decembra.

Premijer Tulumović je rekao da će se u narednom periodu Vlada detaljnije upoznati sa dosadašnjim, ali i planiranim aktivnostima Tima.

„U lično, ali i u ime Vlade Tuzlanskog kantona, kao premijer dajem punu podršku realizaciji svih aktivnosti Tima za borbu protiv korupcije i u narednim danima ću ih na zajedničkom sastanku ohrabriti da još aktivnije krenu u realizaciju planiralih, ali i planiranje novih aktivnosti", zaključio je danas premijer Tulumović.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna