„Vlada Tuzlanskog kantona razumije situaciju i u potpunosti suosjeća sa teškom situacijom u kojoj se migranti nalaze, posebno imajući u vidu zimu koja nam se primiče“

„Vlada Tuzlanskog kantona razumije situaciju i u potpunosti suosjeća sa teškom situacijom u kojoj se migranti nalaze, posebno imajući u vidu zimu koja nam se primiče", rekao je danas premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović na sastanku sa šeficom Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika/Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini Margriet Prins i koordinatorom za brzi odgovor Fabrice-om Martin-om.

EUSR migranti 24 10 2019„EU poziva i urgira državne organe vlasti da formiraju kapacitete kako bi smo izbjegli potencijalnu humanitarnu katastrofu. Mi nudimo pomoć u iznalasku alternativnih lokacija za kratkoročni smještaj migranata jer oni i nemaju želju za duži boravak u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Europska unija ima osigurana sredstva za ove namjene" istaknuli su na današnjem sastanku predstavnici međunarodnih organizacija.
Premijer Tulumović je kazao da Vlada Tuzlanskog kantona ima prilično ograničene mogućnosti kada je u pitanju tranzit migranata kroz Tuzlanski kanton, a trenutne aktivnosti se realiziraju kroz resore unutrašnjih poslova, kada je sigurnost u pitanju, zdravstva, u oblasti medicinskog zbrinjavanja i saniranja povreda kod migranata, te rada i socijalne politike, u smislu saradnja sa nevladinim sektorom putem kojeg se za potrebe migranata osigurava određeni broj obroka.
„Moramo reći da je na ovom polju u potpunosti zakazao državni nivo vlasti čija je ovo izvorna i ustavna nadležnost. Mi se cijelo vrijeme borimo sa problemom, nastojimo povećati kapacitete za prihvat, a sistemsko rješenje problema je u preventivi, odnosno kvalitetnoj zaštiti porozne granice između BiH i Srbije na rijeci Drini, čime bi se prevenirao ulazak migranata u BiH", rekao je premijer Tulumović i dodao da je Vlada i on lično već imao prijedloge objekata i prostora za izgradnju privremenog prihvatnog centra kapaciteta od 100 do 150 osoba, ali da za te prijedloge nije dobivena saglasnost lokalnih samouprava.
Današnji gosti su izrazili volju za pomoć i koordinaciju kako bi se olakšala realizacija ovog projekta.
„Tu smo i da ublažimo udar kojeg ovaj problem prenosi i na lokalne budžete. Želimo saradnju za iznalazak lokacije za privremeni prihvatni centar", kazala je gospođa Prins.
„Vlada ima sužene mogućnosti ali smo spremni razgovarati sa gradonačelnicima i načelnicima svih lokalnih zajednica kako bi smo iznašli najbolje moguće i prihvatljivo rješenje", zaključio je premijer Tulumović.
Osim premijera Tulumovića sastanku je danas prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova TK Sulejman Brkić, koji je prezentirao i dao sugestije u vezi sa sigurnosnim aspektima smještaja i tretmana migranata koji prolaze kroz naš kanton.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna