Uvodni sastanak Partnerske grupe za razvoj TK

 

Nakon formiranja Kantonalnog odbora za razvoj i preduzimanja inicijalnih koraka na započinjanju procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina, metodologijom za planiranje razvoja kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine planirano je formiranje Partnerske grupe za razvoj koja je šire konsultativno tijelo koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, realizacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u kantonu, i djeluje u skladu sa načelima partnerstva i saradnje, te se na ovaj način osigurava da se strategijom obuhvate potrebe svih lokalnih zajednica i građana Tuzlanskog kantona.


U cilju upoznavanja sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, uloge Partnerske grupe za razvoj u samom procesu, daljim planiranim aktivnostima i drugim relevantnim pitanja, Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona organizuje Prvi (uvodni) sastanak Partnerske grupe za razvoj koji će se održati u srijedu 09.07.2014. godine sa početkom u 13.00 h u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla (Ulica Mije Keroševića 3, 75 000 Tuzla).


Tokom sastanka, članovi Partnerske grupe za razvoj će potpisati Sporazum o kantonalnom razvojnom partnerstvu i strateškim ulogama i zadacima u Partnerskoj grupi za razvoj, a na osnovu generalno ustanovljenih potreba za bližom saradnjom s ciljem podrške ekonomskom i društvenom razvoju i praktične potrebe da se pripremi i usvoji Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, te potrebe zajedničkog informisanja, kao i harmonizacije razvojnih inicijativa, programa i aktivnosti u Kantonu.


PRILOG: Dnevni red 1. sastanka Partnerske grupe za razvoj