URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA


Adresa: Rudarska 57, Tuzla

Telefon: ++ 387 (0)35 369 320

Fax: ++ 387 (0)35 369 320

e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


 

Pomoćnik sekretara za opće, imovinsko-pravne, personalne poslove zajedničkih javnih nabavki , ekonomsko-finansijske poslove: Zdenka Marijanović   

Pomoćnik sekretara za informisanje/informiranje, informacione sisteme, obezbjeđenje i tehničke poslove: Samir Bilajac

 

Ured vrši zajedničke poslove za potrebe premijera Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog Kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija, stručnih, tehničkih i drugih ureda, službi ili tijela koja se osnivaju za njihove potrebe, Kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalne agencije za privatizaciju i Komisije za koncesije.


Ured vrši zajedničke javne nabavke za kantonalne organe iz ovog člana, za pravosuđe (sudovi i tužilaštva), osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona čiji je osnivač Skupština Kantona.


Ured ne vrši poslove za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.


Ured ne vrši poslove  Uredbe za potrebe Kantonalnog pravobranilašta.


Ured obavlja sljedeće poslove:

a) evidencije o nekretninama Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa, kao i o imovini na kojoj isti imaju pravo raspolaganja i korištenja, te preduzima druge radnje, vezane za pripremu, predlaganje, provedbu i praćenje  akata vezanih za upravljanje navedenom imovinom,

b) centralne pisarnice, prijema, zavođenja, raspoređivanja, razvođenja pismena u centralnoj pisarnici, otpremu zavedenih upravnih predmeta organizacionim jedinicama, kao i otpremu putem PTT službe, vrši prijem dokumenata – akata za arhiviranje, vodi glavni depo arhiva kantonalnih organa,

c) kadrovskih evidencija, personalne dokumentacije (matičnu knjigu zaposlenih, dosijea, prijave i odjave zaposlenika, registrovanje organa, izdaje uvjerenja iz službene evidencije i slično),

d) provođenja postupaka zajedničkih javnih nabavki za kantonale organe,

e) administrativnog podržavanja i održavanja servisa informatičke, elektronske i uredske opreme i uređaja;

f) pripreme obavještenja za javnost i druge informativne materijale o radu Vlade Kantona i kantonalnih organa, organizuje press konferencije i medijsko praćenje rada Vlade Kantona i kantonalnih organa,

g) održavanja telefonskih centrala i PTT mreže, kontroliše administraciju IP telefonskih brojeva i IP Centrex grupi,

h) provođenja mjera protiv-požarne zaštite,

i) održavanja svih elektro instalacija, vodovoda i centralnog grijanja,

j) organizovanja i posluživanja toplih i hladnih napitaka,

k) kopiranja, umnožavanja i uvezivanja materijala na fotokopir aparatu,

l) čišćenja poslovnog i drugog prostora u kantonalnim organima,

m) evidencije voznog parka sa utroškom goriva i opravke kao i korištenja službenog parking prostora kantonalnih organa i pružanje usluga prevoza po zahtjevu kantonalnih organa,

n) fizičkog obezbjeđenja objekata u kojima su smješteni kantonalni organi uprave iz člana 1. ove uredbe.

 

Ured može obavljati poslove i za potrebe drugih kantonalnih organa uz njihov pismeni zahtjev i uz saglasnost Vlade Kantona, na osnovu pismenog ugovora.


Uredom rukovodi sekretar Ureda, koga postavlja Vlada Kantona u skladu sa zakonom.


Sekretar Ureda ima status rukovodica samostalne uprave.


Za svoj rad i rad Ureda, sekretar odgovara premijeru Kantona i Vladi Kantona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna