Korsitio sam studentski kredit dva puta, diplomirao sam prije tri godine, nikada nisam radio u struci...

Vaše ime: Mirza
Vaše pitanje: Korsitio sam studentski kredit dva puta, diplomirao sam prije tri godine, nikada nisam radio u struci i nemam odraðen pripravnički staž. Zaposlen sam u nevladinoj organizaciji po ugovoru na određeno vrijeme. šta će se desiti nakon isteka ugovora, da li će se obustaviti naplata kredita i kakve su moguænosti po tom pitanju?

 

Resor: Obrazovanje, kultura i sport
Odgovor: Poštovani,
Uslovi pod kojima se vraca studentski kredit definisani su u Ugovoru o dodjeli studentskog kredita, kao i u Rjesenju o vracanju studentskog kredita.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna