OBRASCI

 


Registar administrativnih postupaka

 Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

Odjeljenje kulture i sporta 

 AP

 Obrazac

MKSM.KS.1

Raspodjela sredstava za manifestacije kulture od interesa za TK

MKSM.KS.10

Javni poziv i raspodjela sredstava za tjelesnu kulturu i sport

MKSM.KS.11

Javni poziv i raspodjela sredstava za medije javnog infromisanja

MKSM.KS.2

Slobodan pristup informacijama

MKSM.KS.3

Organizovanje i polaganje stručnog ispita iz bibliotečke djelatnosti

MKSM.KS.4 

Organizovanje i polaganje stručnog ispita iz arhivske djelatnosti 

MKSM.KS.5

Osnivanje ustanova kulture 

MKSM.KS.6

Statusne promjene ustanova kulture

MKSM.KS.7

Javni poziv i raspodjela sredstava za idzavačku djelatnost

Odjeljenje kulture i sporta 

MKSM.KS.9

Dodjela jednokratnih stipendija i nagrada vrhunskim, kvalitetnim i perspektivnim sportistima sa područja Tuzlanskog kantona

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna