Izmjenjena odluka o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK

Na jučer održanoj konferenciji za medije ministar zdravstva TK Alen Kamerić izvijestio je da se odluka mijenja u dijelu zakonske regulative s obzirom da se prilikom donošenja prvobitne odluke radilo o štamparskoj greški.

Opširnije...

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

 

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97, 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od__________2014. godine, donosi

Opširnije...

Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK

 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona («Službene novine Tuzlanskog kantona», br. 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 51/01 i 29/05), a u vezi sa tačkom X Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 56/13), na prijedlog Ministra zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 12.08.2014. godine, d o n o s i

Opširnije...

Saopštenje za javnost

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je rok za uplatu godišnje premije osiguranja za 2014. godinu produžen do 31. maja tekuće godine.
Visina premije osiguranja za 2014. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.
"Markica" premije osiguranja za 2014. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. maja 2014. godine.

Opširnije...

Nastavlja se informatizacija zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona

Peta faza Projekta jačanja zdravstvenog sektora, odnosno rekonstrukcija i opremanje sedam ambulanti porodične medicine u općinama Tuzla, Čelić, Kalesija i Sapna kao i informatizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uspostava sistema monitoringa i evaluacije, bile su tema jučer održanog sastanka predstavnika Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Federalnog ministarstva zdravstva sa direktorima domova zdravlja sa područja našeg kantona i direktorima Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo, a kojem su prisustvovali i predstavnici BH Telekoma.

Opširnije...

U poslovnici zdravstvenog osiguranja Tuzla uvodi se dodatno radno vrijeme

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da se od ponedjeljka, 13.01.2014. godine radi po sljedećem radnom vremenu:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo zdravstva