Potpisani ugovori o sufinansiranju toplifikacije

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla sklopili su dva ugovora o sufinansiranju projekata toplifikacije u tuzlanskim naseljima Batva i mjesnoj zajednici Brčanska Malta – ulicama Strajka Mitrovića i Slavka Mičića.

Opširnije...

Održana Prva sjednica Savjeta Prostornog plana

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, u sklopu prve faze izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025, organizovalo je prvu, konstituirajuću sjednicu Savjeta Prostornog plana, koja je održana 11.12.2017. godine u kongresnoj sali BKC-a Tuzla. Na sjednici su razmatrani Poslovnik o radu Savjeta Prostornog plana, Informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, te Prostorna osnova sa prijedlogom osnovne koncepcije izmjena i dopuna.

Opširnije...

Pestanak EPIZODE UZBUNE na području općine Lukavac

U skladu sa članom 8. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata, na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Lukavcu i prestanka stabilne meteorološke situacije,

Opširnije...

Proglašavanje epizode UZBUNE na području općine Lukavac

U skladu sa članom 6. Plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 07/16), Ministarstvo na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka sa fiksne stanice locirane na području općine Lukavac, za 16. i 17.10.2017. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2),


proglašava EPIZODU UZBUNE na području općine Lukavac.

Opširnije...

Javni konkurs za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 4/17) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2017. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice raspisuje:

JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava javnim preduzećima

Opširnije...

Obavještenje o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom

Obavještenje o provođenju javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice