Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo objavljen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Vlada Federacije Bosne donijela je na svojoj 229. Sjednici, održanoj 09.07.2020. godine Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu.

Opširnije...

Objavljen javni poziv Evropske unije EU4Agri za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava da je projekat Evropske unije EU4Agri objavio javni poziv u vrijednosti od 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID19 pandemijom.

Opširnije...

Objavljen Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope


Obavještavamo sve zainteresirane da je Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavilo Javni poziv za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.


Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope u visini do 3% privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, u cilju prevazilaženja negativnih učinaka pandemije koronavirusa kroz nabavku stalnih sredstava, nabavku zaliha robe, sirovine i repromaterijala i ostalih obaveza prema dobavljačima, unapređenje i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, novo zapošljavanje, povećanje izvoza.

Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila je sredstva za subvencioniranje kamatne stope u ukupnom iznosu od 2.100.000,00 KM, dok će izabrana banka biti u obavezi obezbijediti kreditna sredstva privrednim subjektima.

Kriteriji za ocjenu i izbor ponude su:
1. Visina sredstava za kreditnu liniju
2. Visina kamatne stope
3. Visina troškova obrade kredita
4. Rok otplate kredita
5. Grace period


Javni poziv možete preuzeti na sljedećem linku.


Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 05. august 2020. godine. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 14,00 sati putem telefona: +387 35 369 327.

Objavljen javni poziv za subvencioniranje neto plaće

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće - maksimalno do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine u skladu sa Zakonom o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće.

Opširnije...

Nacrt zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

 

Član 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona (''Službene novine Tuzlansko-Podrinjskog kantona'', br. 7/97 i 3/99 i ''Službene novine Tuzlanskog kantona'' br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), kojim je propisano da Skupština donosi zakone neophodne za izvršavanje nadležnosti Kantona.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA


Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu kao dijelom opšte politike ravnomjernog razvoja Tuzlanskog kantona urediće se načini ostvarivanja podrške za jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu koje spadaju u red nerazvijenih, narazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, prema socioekonomskim pokazateljima po općinama Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su utvrđeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja...

Opširnije...

Poreska uprava FBiH objavila uputstva i zahtjev za subvenciju doprinosa

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona porezne obveznike da je Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja - Obrazac – ZSD i Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo privrede