Zašto demobilisani borci nemaju prioritet u liječenju u JU Dom zdravlja Tuzla?

Vaše ime i prezime: Oljeg Petrović
Vaše pitanje: Poštovani, interesuje me zašto demobilisani borci nemaju prioritet u liječenju u JU Dom zdravlja Tuzla, rečeno mi je da su demobilisani borci izuzeti iz prioriteta mada u Zakonu o demobilisanim borcima FBiH i Vlade kantona stoji da imaju prioritet. Da li je to samovolja ili ima neka odluka da su borci izuzeti?

 

Odgovor:
Poštovani,
Odredbama člana 9. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica propisano je da su "Nadležni organi u ustanovama iz oblasti zdravstva obavezni osigurati isticanje obavijesti na vidnim mjestima da prioritet bez čekanja u redu ima: ratni vojni invalid, član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja, nosilac "Partizanske spomenice 1941", demobilisani branilac, član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i član uže porodice poginulog ili umrlog nosioca "Partizanske spomenice 1941", koji će svoj status dokazivati odgovarajućim iskaznicama.
Mišljenja smo da je potrebno predmetno pitanje uputiti Ministarstvu zdravlja odnosno Gradonačelniku Tuzle, obzirom da je Grad Tuzla osnovič navedenog doma zdravlja.

Zakon o demobilisanim borcima FBiH nije donijet te se o istom nismo u mogućnosti izjasniti, obzirom da je predlagač navedenog zakona federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna