Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Preliminarne rang liste kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svhu ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA i liste kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani po drugom ponovljenom javnom pozivu

Na osnovu odredbe člana 24. stav (3) tačka b) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice ('Službene novine Tuzlanskog kantona' broj: 9/19, 3/20 broj: 02/1-024473-20 od 10.11.2020. godine ) od strane Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ističe se:PRELIMINARNA RANG LISTA

kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svhu ZAPOŠLJAVANJA / SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice
Tuzlanskog kantona po drugom ponovljenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja
branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

Opširnije...

Preliminarna rang lista korisnika sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“ za 2020. godinu za Projekt 2 / Lista kandidata čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane za Projekt 2

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:PRELIMINARNU RANG LISTU

KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA" ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 2

I

LISTU KANDIDATA
ČIJE SU PRIJAVE NEBLAGOVREMENE, NEPOTPUNE I NEOSNOVANE ZA
PROJEKT 2

 

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju slobodnih lokacija za osnivanje apoteka u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini

Na osnovu člana 14. i člana 23. Zakona o ministarskim i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj 10/18 – prečiščeni tekst), Ministarstvo zdravstva donosiO D L U K U
o izmjeni Odluke o određivanju slobodnih lokacija za osnivanje apoteka
u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini


Konačna rang lista korisnika sredstava Podrška razvoju Kantona za 2020. godinu za Projekt 1. i Projekt 3.

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br.17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz" dana 24.09.2020. godine i prema Smjernicama za uključivanje u Projekat, Komisija za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" za 2020. godinu, objavljuje:


KONAČNU RANG LISTU
KORISNIKA SREDSTAVA SA POZICIJE „PODRŠKA RAZVOJU KANTONA"
ZA 2020. GODINU ZA PROJEKT 1. I PROJEKT 3.


Konačna rang lista kandidata za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja za školsku 2020/2021. godinu

Na osnovu člana 14. (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupaka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanja sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2020/2021. godinu ("Sl. novine TK", broj: 15/20), Ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona utvrđuje KONAČNU RANG LISTU

kandidata za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja
za školsku 2020/2021. godinu

 

Odluka o poništavanju internog oglasa za vozača

Na osnovu člana 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a u vezi sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 04/1-34-016114-3/17 od 04.07.2017. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom, broj: 02/1-34-16114-1/17 od 10.07.2017. godine, broj: 04/1-34-25884/17 od 12.10.2017. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom, broj: 02/1-34-25884/17 od 12.12.2017. godine, broj: 04/1-14-024946/19 od 27.11.2019. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnot Odlukom, broj: 02/1-34-24946/19 od 10.12.2019. godine i broj: 04/1-34-026760/19 od 20.12.2019. godine, na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom, broj: 02/1-34-26760/19 od 30.12.2019. godine, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

 

O D L U K U

 o poništavanju internog oglasa

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna