Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", broj 26/1 i 89/18), člana 19. Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta TK („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 12/13 i 7/15), člana 31.Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2013. godine, Odluke o izmjenama Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona broj: 01-05-211-3/15 od 30.07.2015.godine, Odluke o dopuni Pravila Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj 01-05-1-283-3/17 od 06.07.2017. godine, Odluke o prijemu pripravnika na određeno vrijeme broj 02-34-326/20 od 01.10.2020. godine, Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-0020143-20 od 08.10.2020. godine, direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje:

Javni oglas za prijem pripravnika na određeno vrijeme

PRIPRAVNIK

1/1 Pripravnik -Saradnik za tehničke poslove, VSS-VII stepen, završen tehnički fakultet- 1 izvršilac

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna