Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Opširnije...

JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/17 i 10/17) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-02-23079/17 od 04.07.2017. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava

Na osnovu Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona o realizaciji programskih ciljeva podrške podizanju kvalitete turističke ponude, sadržanih u Planu i programu rada Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za 2017 godinu, temeljeno članom 3, članom 25 i članom 44 Zakona o turističkim zajednicama ( Službene novine Tuzlanskog kantona broj 11 od 07.10.2015 godine ) članom 3, 7 i 27 Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona , Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem

Programa podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

Opširnije...

Preliminarnu listu projekata sa pregledom bodovnog stanja i iznosom novčanih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-20624/16 od 20.09.2016. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata po Javnom pozivu formirana Rješenjem ministra trgovine, turizma i saobraćaja, broj 05/1-34-32276/16 od 13.10.2016. godine, d o n o s i:

 

Preliminarnu listu projekata sa pregledom bodovnog stanja i iznosom novčanih sredstava
prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila

Opširnije...

J A V N I P O Z I V za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede u iznosu od 30.000,00 KM

Na osnovu člana 78. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu (''Službene novine Tuzlanskog kantona'', broj 17/15 i 4/16), a u vezi sa članom 3. i 13. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede, broj: 02/1-14-20624/16 od 20.09.2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja
za raspodjelu namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade
za obavljene tehničke preglede u iznosu od 30.000,00 KM po oglasu objavljenom 30.09.2016. godine u dnevnom listu "Oslobođenje".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna