Program stručnog usavršavanja

Ovogodišnji opći i posebni program stručnog usavršavanja provodi se u cilju unapređenja znanja i kompetencija za obavljanje svakodnevnih zadataka, te u skladu sa specifičnim potrebama organa državne službe iz njihovog djelokruga rada i nadležnosti, odnosno u skladu sa potrebama vezanim za pojedina radna mjesta ili za posebne grupe.

09032023-mpu-programOvogodišnjim programom pružit će se posebna podrška razvoju zaposlenih (državni službenici i namještenici) u kantonima sa kojima je Agencija u 2022. godini potpisala sporazume o saradnji, sa posebnim fokusom na realizaciju programa po zahtjevu kantonalnih organa ("in house"). Jedan od kantona sa kojima Agencija ima potpisan sporazum o saradnji je i Tuzlanski kanton, čime su se stekli uslovi za obimnija i sveobuhvatnija usavršavanja zaposlenih u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv