Program stručnog usavršavanja

Ovogodišnji opći i posebni program stručnog usavršavanja provodi se u cilju unapređenja znanja i kompetencija za obavljanje svakodnevnih zadataka, te u skladu sa specifičnim potrebama organa državne službe iz njihovog djelokruga rada i nadležnosti, odnosno u skladu sa potrebama vezanim za pojedina radna mjesta ili za posebne grupe.

Opširnije...

Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 74. i 75., a u vezi sa članom 73. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu («S1užbene novine Tuzlanskog kantona«, broj:7/17,10/17,10/18,14/18 i 8/21), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-30-1595-2/22 od 05.04.2022.godine i člana 9. tačka 2.5. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona broj:06/1-30-22620/21 od 13.10.2021.godine i broj:D-06/1-30-2157/22 od 04.02.2022. godine, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje:


 

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme
u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

 

 

Konkurs za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

 


KONKURS

za izbor jednog notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

 

 

Konkurs za izbor šest (6) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 28. Zakona o notarima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i Odluke o određivanju broja notara i službenog sjedišta notara za područje Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 7/03), Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

 


KONKURS

za izbor šest (6) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

 

 

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o prjavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O PRJAVLJIVANJU, PORIJEKLU I KONTROLI IMOVINE
IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U TUZLANSKOM
KANTONU

 

 

26.08.2021. (četvrtak)       u   11,00 sati

                                        u 14,00 sati

Sapna – sala Općinskog vijeća

Kalesija – mjesna zajednica centar, iznad unicredit banke

27.08.2021.   (petak)           u   09,00 sati

                                          u 13,00 sati

Živinice- prostorije gradskog vijeća, velika sala

Kladanj- dom kulture Kladanj

30.08.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Teočak- BKC Teočak

31.08.2021.       (utorak)        u 12,00 sati

Čelić – Amfiteatar u zgradi Općine

01.09.2021       (srijeda)         u 12,00 sati

Tuzla – Sala za sjednice gradskog vijeća

02.09.2021.     (četvrtak)        u 12,00 sati

Banovići

03.09.2021     (petak)             u 11,00 sati

Gračanica – multimedijalna sala gradske uprave – nova zgrada

06.09.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Gradačac – sala za sjednice sportske dvorane

07.09.2021.     (utorak)          u 12,00 sati

Lukavac – Biblioteka, Centar za kulturu

08.09.2021     (srijeda)           u 12,00 sati

Doboj Istok

09.09.2021       (četvrtak)       u 12,00 sati

Srebrenik – Plava sala Doma kulture

 

Javni poziv za izbor ovlaštene pečatoreznice za izradu pečata organa Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) i člana 11. stav 1. Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj: 8/20), ministar pravosuđa i uprave u Vladi Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V
za izbor ovlaštene pečatoreznice za izradu pečata organa Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv