Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencija po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti/indirektno onemogućenog rada i Pregled korisnika

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona". broj: 17/00. 1/05. 11/06. 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 82h. stav (3) tačka a) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19, i 7/20) i članom 6. stav (2) Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine, donosi


ODLUKU
o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu zabrane obavljanja djelatnosti

 

 

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona". broj: 17/00. 1/05. 11/06. 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 82h. stav (3) tačka a) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/19, i 7/20) i članom 6. stav (2) Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/20), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada

 


Pregled korisnika


Izvršen je prenos novčanih sredstava na dostavljeni transakcijski račun korisnika subvencije koji su ostvarili pravo na subvenciju.


Javni poziv za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkog lica (konsultanta) po osnovu ugovora o djelu

Na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kantona 2021.-2027. („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 01/20 od 29.01.2020. godine), a u skladu sa zaključenim Sporazumom između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva privrede o implementaciji projekata integriranog lokalnog razvoja od 03.06.2020. godine zbog ukazane potrebe za zaključivanje ugovora o djelu, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkog lica (konsultanta)
po osnovu ugovora o djelu

Ministarsvo privrede poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) za dostavljanje prijava za angažman na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, kako slijedi:

- Konsultant za društveni razvoj i zaštitu okoliša

 

Rang lista fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Nakon okončane procedure po Javnog poziva za angažovanje fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, objavljenog dana 10.07.2020. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

RANG LISTU
fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu na izradi
Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

U skladu sa članom 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-30-12766-1/20 od 07.07.2020. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede broj: 03/1-34-6537/18 od 12.03.2018. godine i broj: 03/1-34-17752/18 od 29.06.2018. godine, Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona

1. Naziv radnog mjesta:

Viši referent za administrativno - tehničke poslove i poslove arhive......1 izvršilac

OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA SUBVENCIJE NETO PLAĆA


O B A V J E Š T E NJ E

KORISNICIMA SUBVENCIJE NETO PLAĆA

Dana 28.07.2020. godine na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavljen je Pregled korisnika subvencije kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti Naredbama štabova civilne zaštite. Obzirom da je u navedenom Pregledu u Tabeli br.1 uočena tehnička greška, Ministarstvo privrede objavljuje ispravku Tabele 1. na stranici 1. i 2.

 

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkih lica (konsultanata) po osnovu ugovora o djelu

Na osnovu Odluke o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona kantona 2021.-2027. („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 01/20 od 29.01.2020. godine), a u skladu sa zaključenim Sporazumom između razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva privrede o implementaciji projekata integriranog lokalnog razvoja od 03.06.2020. godine zbog ukazane potrebe za zaključivanje ugovora o djelu, ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava radi angažovanje fizičkih lica (konsultanata)
po osnovu ugovora o djelu

Ministarsvo privrede poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) za dostavljanje prijava za angažman na izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina, kako slijedi:

- Glavni i konsultant za ekonomski razvoj
- Konsultant za društveni razvoj i zaštitu okoliša...

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna